Produksjonsavgift er en mye brukt avgiftstype i regimer for petroleumsbeskatning. Innebærer at oljeselskapet som deltar i produksjon av petroleum betaler inn en andel av brutto produsert petroleum til staten, uavhengig av drifts- og investeringskostnader.

Avgiften avtales ofte spesielt pr. felt. Man kan si at risiko overføres til oljeselskapene i større grad enn ved andre avgifts- eller avtaleordninger. Og følgelig gir denne avgiften forholdsvis redusert risiko for staten. Staten vil få tidlige inntekter, men avgiftsformen oppmuntrer ikke til at feltene blir optimalt utviklet og oppmuntrer ikke til å produsere siste rest fra reservoarene.

Se også

rediger


Autoritetsdata