Problemsjakk (også kalt sjakkomposisjon) er en form for sjakk hvor formålet er å lage eller løse «sjakkproblem» (også kalt «sjakkomposisjoner»). Sjakkproblem er en type sjakkoppgaver som

  • er konstruert, dvs. har ikke oppstått i et faktisk sjakkparti
  • har et bestemt mål, f.eks. at hvit skal sette matt i et bestemt antall trekk
  • viser økonomi i konstruksjonen, dvs. at det ikke brukes flere eller sterkere brikker enn det som trengs for å sikre én og bare én løsning
  • har en estetisk verdi.
abcdefgh
8
h8 hvit konge
a6 svart konge
c6 hvit bonde
h5 svart bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Hvit trekker og holder remis.
En av verdens mest kjente sluttspillstudier laget av Richard Réti i 1921.

En person som skaper slike problemer er kjent som «problemforfatter» eller «sjakkomponist».

Noen mye brukte kategorier av sjakkproblem er:

  • To-trekker, hvit trekker og setter sjakk matt i to trekk.
  • Tre-trekker, hvit trekker og setter sjakk matt i tre trekk.
  • Fler-trekker, hvit trekker og setter sjakk matt i fire eller flere trekk.
  • Sluttspillstudie, hvit trekker og vinner eller hvit trekker og holder remis.
  • Hjelpematt, svart trekker og hjelper hvit med å sette sjakk matt.
  • Selvmatt, hvit trekker og tvinger svart til å sette sjakk matt.

Sjakkomposisjon som konkurranseform organiseres av World Federation for Chess Composition (WFCC). Det konkurreres i både problemkomposisjon og i problemløsing. I problemkomposisjon skal deltakerne lage problemoppgaver som er jury skal vurdere ut fra bestemte kriterier, mens i problemløsing skal deltakerne løse problemoppgaver innen en gitt tidsfrist.

Eksterne lenker rediger