Pro rata-ansvar (av latin, pro = «for» og rata = «bestemt ved beregning») betyr rett oversatt forholdsmessig ansvar eller delt ansvar (omtales også som proratarisk ansvar). Dette foreligger der to eller flere parter er ansvarlige (debitorer) for samme krav, men der kreditor må kreve en forholdsmessig del av hver av dem. Der to debitorer hefter proratarisk for et beløp på 100 000 kroner, vil den ene kunne bli fri for forpliktelsen ved å innbetale 50 000, mens kreditor må innkreve det resterende hos debitor nummer 2 (forutsatt at debitorene hefter for 50 % hver, noe som vil være hovedregelen). Pro rata-ansvar er således motsatsen til solidaransvar, der kreditor kan kreve hele sitt tilgodehavende hos en av skyldnerne, mens disse så må ordne opp seg i mellom i ettertid.

I norsk rett er utgangspunktet ved samskyld at det foreligger solidaransvar. Pro rata-heftelse forutsetter således særlig lovhjemmel eller avtale med kreditor. Et praktisk eksempel er i ansvarlig selskap med delt ansvar (DA).

Autoritetsdata