Jus docendi

rett til å forelese
(Omdirigert fra «Privatdozent»)

Jus docendi er den rett som en person med doktorgrad, gjerne nydisputert, tradisjonelt har hatt til å forelese ved det universitet eller annen utdannelsesinstitusjon hvor doktorgraden er ervervet. En person som foreleser ifølge denne rett, men ikke er ansatt ved den angjeldende institusjon kalles privatdosent, en som altså ikke er ansatt som dosent.

Retten ble ofte tidligere utnyttet for at vedkommende kunne bringe seg selv i en bedre posisjon i forhold til senere å bli ansatt.

Uttrykket blir brukt særlig om utenomnordiske forhold, på tysk dreier det seg da helst om en Privatdozent.