Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers

Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers (devanagari: पचविअतिस्हस्रिक्प्रज्प्रमित्स्त्र, sanskrit: pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra, tibetansk: ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། , wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa stoq phrag nyi shu lnga pa, dum bu dang po, mongolsk: bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen qorin tabun mingγ-a-tu, tradisjonell kinesisk: 摩訶般若波羅蜜經, pinyin: móhê bânruò bôluó mì jíng) er en mahāyānasūtra. Den er en del av prajñāpāramitālitteraturen, og er en av de største mahāyānatekstene.

Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers
Statue av bodhisattva Guānyīn fra mingdynastiet i Kina.

Prajñāpāramitā er sanskrit og oversettes gjerne med «visdommens perfeksjon». En mer ordrett oversettelse er «visdommen (prajñā) som har trengt hinsides eller transcendert (pāramitā) verdens lidelse». Dette er et teknisk begrep som står sentralt i buddhismens ontologiske lære om «tomheten» (shūnyāta). Det er også den sjette av de seks pāramitās i mahāyānabuddhismen.

Prajñāpāramitā er også navnet på en bodhisattva eller «kommende Buddha», som personifiserer denne visdommen. I Kina er hun kjent som Guānyīn. Som en kvinnelig frelseskikkelse eller symbol på moderlighet, spiller hun en sentral rolle i retningen Det rene land.

Den store prajñāpāramitāsūtraen er en fellesbetegnelse på seks forskjellige tekster som varierer i lengde fra 8 000 til 100 000 vers, der hvert enkelt vers består av 32 stavelser. På grunn av emnets kompleksitet, er disse tekstene blitt tildelt hver sin artikkel.

Utgaven på 25 000 vers er bevart på sanskrit, og i oversettelser til tibetansk, kinesisk og mongolsk, hvorav den eldste er fra 291 e.Kr. Dens eksegetiske tradisjon omfatter kommentarer, skrevet av indiske, tibetanske og kinesiske forfattere.

Manuskripter på sanskritRediger

Teksten finnes på sanskrit i form av flere manuskripter som stammer fra buddhistiske klostere i Nepal og Kashmir. De fem første manuskriptene som er nevnt nedenfor (i Cambridge, Tokyo, Paris og Kolkata) ble oversatt og utgitt av Nalikanasha Dutt i 1934. I 1975 påviste Edward Conze at disse senere nepalske manuskriptene fra 1800-tallet inneholdt feil.

Manuskripter i Cambridge UniversityRediger

To papirmanuskripter på sanskrit med tittelen Ārya pañcavimshātisāhashrika bhagavatī prajñāpāramitā abhisamayālañkāra-annusārena sambodhitā, er oppbevarte i universitetsbiblioteket til Cambridge University. De er skrevet med rañjanā (en form for nepālākṣarā eller nepalsk skrift).

 • Ms. Add 1628 Dette er et manuskript på papir bestående av de tre tekstene abhisamayālankāra, prajñāpāramitāstotra og pañcavimśatisāhasrikā prajñāpāramitā. Kjernen av manuskriptet (folioene 412–559) er fra 1600-tallet eller begynnelsen av 1700-tallet. Resten er fra 1800-tallet. Manuskriptet består av 594 blader, med 9-linjers tekst.[1]
 • Ms. Add 1629 Dette er et manuskript på papir fra 1845, bestående av de tre tekstene abhisamayālankāra, prajñāpāramitāstotra og pañcavimśatisāhashrikā prajñāpāramitā. Manuskriptet består av 386 blader, med 12-linjers tekst.[2]

Manuskript i Tokyo University LibraryRediger

 • Et nepalesisk manuskript i Tokyo University Library fra 1800-tallet med tittelen pañcaviṃśatisāhasrikā bhagavatī prajñāpāramitā.[3] Manuskriptet har fire kapitler: Sarv’-akara-jnata-’dhikarah subhuti-parivartah prathama (folioene 147b5 -176a6), Anta-dvaya-visuddhi-parivarto nama dvitiya (folioene 225a4 -257bl), Sarvajnata-’dhikara-carya-visesa-parivartas trtiya (folioene 236al -268b7) og Sarv’-akarabhisambodhadhikaras tathata-parivartas caturtha (folioene 325b4 -361b5)[3] og 476 folioer (Kawagucchi Ekai Nepalese Mss, vol. XXIX).

Bibliotheque Nationale de ParisRediger

Asiatic society of BengalRediger

Et femte fragmentarisk manuskript fra Nepal, som befinner seg i Asiatic Society (tidligere kalt Asiatic Society of Bengal) i Kolkata i Vest-Bengal. Manuskriptet ble utgitt av Kōun Kajiyoshi (光運梶芳, 1904-1984) i 1944.

 • Gilgit manuskriptene (5. eller 6. århundre e.Kr.): I New Delhi samlingen av Gilgit manuskriptene, finnes teksten i folioene 1-187. Bladenes størrelse endres ved folio 56. Ved folio 150, avbrytes teksten i midten av kapittel 21, og fortsetter igjen i kapittel 30. Nesten 30 folioer er således gått tapt. Ved folio 188, begynner Prajñāpāramitā i 18 000 vers.
 • Fragmenter fra Indikutasaya (8. eller 9. århundre): 91 fragmenter av teksten på kobbertavler fra Indikutasaya, er skrevet med singalesisk skrift i det 8. århundre eller 9. århundre.[4]

Tibetanske oversettelserRediger

Det finnes to oversettelser av teksten fra sanskrit til tibetansk, som befinner seg i henholdsvis Kangyur og Tengyur.

Versjonen i KangyurRediger

I Tōhoku-katalogene over tibetanske buddhistiske skrifter fra universitetet i Tōhoku, som ble publisert av Hukuju Ui (1934)[5] og Yensho Kanakura (1953),[6] har utgaven i Kangyur katalognummeret «Tōh. 9».[7] I Dergé Kangyur (སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར, sde dge‘i bstan 'gyur) har den katalognummeret D.10, og befinner seg i seksjonen sher phyin (ཤེར་ཕྱིན, prajñāpāramitā), som igjen er en underseksjon av mdo sde/ (མདོ་སྡེ) eller [mahāyāna]sūtraer.[8] Der består teksten av 2304.714 sider, fordelt på bindene 26 (ཀ, 1b.1-382a.4), 27 (ཁ, 1b.1-393a.6) og 28 (, 1b.1-381a.5). Teksten kategoriseres også som nyi khri/ (ཉི་ཁྲི།). Den har 76 kapitler fordelt på 78 bampoer.[7][9][10]

I Narthang Kangyur (སྣར་ཐང བཀའ་འགྱུར) fra 1732 har den katalognummer N.11 og befinner seg i bindene 29 (ཀ, 1b.1-547a.3), 30 (1b.1-545a.3) og 31 (ག, 1b.1-543a.7). I Narthang Kangyur består teksten av 83 bampoer, som fordeler seg slik på de tre bindene: 29 (1-33), 30 (34-73) og 31 (74-83).[11]

Utgaven i Kangyur bærer tittelen ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། (ཉི་ཁྲི།) · sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa/ (nyi khri) som er en oversettelse av sanskrit pañcaviṃśatisāhasrikā­prajñāpāramitā, «prañāpāramitā i 25.000 vers».[8] Den normaliserte tittelen er shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa/ (ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ།) eller «prañāpāramitāsūtraen i 25.000 vers». En annen tittelvariant, som finnes i tittel-linjen (26, 1b.1) i Degé Kangyur (སྡེ་དགེ བཀའ་འགྱུར) fra 1733, er shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa/ (ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ།). Den siste tittelen finnes også inne i flere av tekstens kapitler, mens tittelen shes rab kyi pha rol tu phyin pa/ (ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ།) er å finne i kapittel 78, bampo 74.[10]

Kolofonen nevner ingen oversetter, men i sin katalog antyder Hukuju Ui[7] at oversetteren mest sannsynlig var Yeshé Dé (སྣ་ནམ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་) i det 8. århundre.[7][8]

Et arbeid med å oversette denne teksten til engelsk, pågår pr 27. oktober 2021. Arbeidet ledes av Padmakara Translation Group.[12]

Versjonen i TengyurRediger

 
Portrett av gudinnen Prajñāpāramitā. Tibet, 1200-tallet, Musée Guimet, Paris

I Tōhoku-katalogene har denne teksten katalognummeret «Tōh. 3790».[13][14] I Dergé Tengyur (སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར, sde dge‘i bstan 'gyur) har den katalognummeret D.3817, og befinner seg i seksjonen sher phyin (ཤེར་ཕྱིན, prajñāpāramitā). Der består teksten av 1921.571 sider, og er fordelt på bind 184 (ག, ga, folio 1b.1-315a.7), bind 185 (ང, nga) folio 1b.1-307a.7 og bind 186 (ཅ, ca) folio 1b.1-342a.7. Den har 8 kapitler fordelt på 74 bampoer.[13][15][16]

I Narthang Tengyur (སྣར་ཐང་བསྟན་འགྱུར་, snar thang bstan 'gyur) befinner teksten seg i seksjonen «dreiningen av prajñāpāramitā» (ཤེར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར, sher phyin gyi skor) som igjen er en underseksjon av «tredje seksjon: Dreining av hjulet av karakteristikker (lakṣaṇayāna)» (སྐབས་གསུམ་པ།་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྐོར།, skabs gsum pa/ rgyu mtshan nyid theg pa'i skor/). Den er tekst nummer N.3985, og består av 2198.85714 sider fordelt fordelt på bind 191 (ག, ga) folio 1b.1-347b, bind 192 (ང, nga) folio 1b-447b og bind 193 (ཅ, ca) folio 1b-388a.5.[17][18]

I Otani Kangyur, som er et fotografisk nytrykk av Peking Tengyur (པེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར།, pe cing bstan 'gyur) fra 1724 har teksten katalognummeret O.5188,[18] og i «den gyldne Tengyur» (བསྟན་འགྱུར་གསེར་བྲིས་མ, bstan 'gyur gser bris ma), som ble satt sammen i gelug-klosteret Ganden mellom 1731 og 1741, har den katalognummeret G.3192.[18]

Den 27. oktober 2021 hadde Padmakara Translation Group ennå ikke begynt oversettelsen av denne teksten.[14]

KolofonRediger

Dette var opprinnelig et omarbeidet nepalesisk sanskritmanuskript og ingen oversettelse. Omarbeidingen ble foretatt av den buddhistiske misjonæren og kommentatoren Haribhadra (730–795, སེང་གེ་བཟང་པོ, seng ge bzang po) ca. 750 e.Kr.[13][9] Mens utgaven i Kangyur har 76 kapitler (en «urevidert» versjon), er dette en revidert og omstrukturert utgave som følger inndelingen i åtte kapitler i Abhisamayālaṃkāra eller «ornamentet av erkjennelser» av Maitreyanātha (ca 270-350 e.Kr.).[19] Kapittelinndelingen bryter helt med manuskriptene fra Nepal som er nevnt ovenfor.[9][14]

Kolofonen forteller at teksten ble oversatt fra sanskrit til tibetansk i det 11. århundre av den nepalesiske paṇḍita Śāntibhadra (død ca 1050, ཞི་བ་བཟང་པོ, zhi ba bzang po) og tibetaneren tshul khrims rgyal ba (ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ), også kalt Naktso Lotsāwa Tsultrim Gyalwa (1011–1064, ནག་འཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ་):[13][14][15][16]

Kolofonen
ཕུན་​སུམ་​ཚོགས་​གཉིས་​འབྱུང་​བ་​བདེ་​བའི་​གོ་​འཕབ་​འཇིག་​རྟེན་​རྣམས་​ཀྱིས་​ཐོབས་​བྱའི་​ཕྱིར། སངས་​རྒྱས་​བཅོམ་​ལྡན་​འདས་​ཐུགས་​རྗེ་​ལྡན་​པའི་​ཐུགས་​ཀྱིས་​གང་​ཞིག་​རབ་​ཏུ་​གསལ་​མཛད་​པ། མ་​ལུས་​ཆོས་​ཀྱི་​དེ་​ཉིད་​གནས་​གྱུར་​མདོ་​འདི་​དོན་​དུ་​གཉེར་​བས་​ཐོས་​གྱུར་​ནས། རང་​གནས་​སུ་​སོང་​ལ་​ཉིན་​དང་​མཚན་​དུ་​མཉམ་​པར་​གཞག་​པས་​བསྒོམ་​པར་​གྱིས། ལྟ་​བ་​མང་​པོས་​ཀུན་​དུ་​དགྲུགས་​པས་​ད་​ཨལྟར་​ཅོད་​པའི་​དུས་​འདིར་​ཀློག་​པའང་​ཤིན་​ཏུ་​ཉུང་​། གླེགས་​བམ་​དུ་​མའི་​ཚིག་​རྣམས་​མི་​མཐུན་​ཐ་​དང་​གྱུར་​ལ་​མཐོང་​ནས་​དད་​པས་​འདིར། རྒོལ་​བའི་​གླང་​པོའི་​དབང་​པོ་​ཁྲོས་​པས་​འོད་​བའི་​ཀླད་​འགེམས་​སེང་​གེ་​བཟང་​པོ་​བདག །གང་​གིས་​དག་​པར་​གཏུགས་​པ་​འཇིག་​རྟེན་​དོན་​དུ་​མཉམ་​པར་​གཞག་​པ་​མཁས་​པས་​བླང་​བར་​གྱིས། འཕགས་​པ་​བཅོམ་​ལྡན་​འདས་​མ་​ཤེས་​རབ་​ཀྱིས་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​རྒྱན་​གྱི་​རྗེས་​སུ་​འབྲངས་​ནས་​དག་​པར་​གཏུགས་​པ་​ཕྱོགས་​བཅུ་​དུས་​གསུམ་​གྱི་​སངས་​རྒྱས་​དང་​། བྱང་​ཆུབ་​སེམས་​དཔའ་​ཐམས་​ཅད་​དང་​། འཕགས་​པ་​ཉན་​ཐོས་​དང་​། རང་​སངས་​རྒྱས་​ཐམས་​ཅད་​ཀྱི་​ཡུམ། ཆོས་​ཀྱི་​ཕྱག་​རྒྱ། ཆོས་​ཀྱི་​སྣང་​བ། ཆོས་​ཀྱི་​སྙིང་​པོ། ཆོས་​ཀྱི་​ཇ་​བོ་​ཆེ། ཆོས་​རིན་​པོ་​ཆེ་​མི་​ཟད་​པའི་​གཏེར། ཆོས་​རྣམས་​ཀྱིས་​མཛད། ཆོས་​རྨད་​དུ་​བྱུང་​བ་​བསམ་​གྱིས་​མི་​ཁྱབ་​པའི་​མིག་​ཏུ་​གྱུར་​པ། ལྷ་​དང་​། མི་​དང་​། ལྷ་​མ་​ཡིན་​དུ་​ཐབས་​པས་​ཕྱག་​བྱས་​པ་​བདེ་​བཏ་​ཧམས་​ཅད་​ཀྱི་​རྒྱུད་​རྫོགས་​སོ། བལ་​ཡུལ་​ཡམ་​བུའི་​བསོད་​ནམས་​རྒྱུན་​འབྱུང་​གི་​གཙུག་​ལག་​ཁང་​དུ་​པ་​ཎྜི་​ཏ་​ཞི་​བ་​བཟང་​པོ་​དང་​ལོ་​ཙཱ་​བ་​དགེ་​སློང་​ཚུལ་​ཁྲིམས་​རྒྱལ་​བས་​བསྒུར་​ཅིང་​ཞུས་​ཏེ་​གཏན་​ལ་​ཕབ་​པའོ། [15]
phun sum tshogs gnyis 'byung ba bde ba'i go 'phab 'jig rten rnams kyis thobs bya'i phyir/_sangs rgyas bcom ldan 'das thugs rje ldan pa'i thugs kyis gang zhig rab tu gsal mdzad pa/_ma lus chos kyi de nyid gnas gyur mdo 'di don du gnyer bas thos gyur nas/_rang gnas su song la nyin dang mtshan du mnyam par gzhag pas bsgom par gyis/_lta ba mang pos kun du dgrugs pas da altar cod pa'i dus 'dir klog pa'ang shin tu nyung /_glegs bam du ma'i tshig rnams mi mthun tha dang gyur la mthong nas dad pas 'dir/_rgol ba'i glang po'i dbang po khros pas 'od ba'i klad 'gems seng ge bzang po bdag_/gang gis dag par gtugs pa 'jig rten don du mnyam par gzhag pa mkhas pas blang bar gyis/_'phags pa bcom ldan 'das ma shes rab kyis pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi rjes su 'brangs nas dag par gtugs pa phyogs bcu dus gsum gyi sangs rgyas dang /_byang chub sems dpa' thams cad dang /_'phags pa nyan thos dang /_rang sangs rgyas thams cad kyi yum/_chos kyi phyag rgya/_chos kyi snang ba/_chos kyi snying po/_chos kyi ja bo che/_chos rin po che mi zad pa'i gter/_chos rnams kyis mdzad/_chos rmad du byung ba bsam gyis mi khyab pa'i mig tu gyur pa/_lha dang /_mi dang /_lha ma yin du thabs pas phyag byas pa bde bta hams cad kyi rgyud rdzogs so/_bal yul yam bu'i bsod nams rgyun 'byung gi gtsug lag khang du pa N+Di ta zhi ba bzang po dang lo tsA ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgur cing zhus te gtan la phab pa'o/ [15]

TittelenRediger

Den normaliserte tittelen i Dergé Kangyur (bind 184, folio 1b.1) er shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa/ (ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ།), fra sanskrit pañchavimshātisāhashrika prajñāpāramitā (पण्चविम्शातिकाहश्रिक प्रज्ञा पारमिता) eller «prajñāpāramitā i 25.000 vers».[13][15][14]

Dergé Kangyur har flere varianter av tittelen.[15]

 
Prajñāpāramitāsūtra fra Tibet. Forgylt og malt tre, 12.-14. århundre. Middlebury College Museum of Art i Middlebury, Vermont, USA.
 • I bampo 1 (kapittel 1) brukes tittelen 'phags pa bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa mngon par rtogs pa'i rgyun dang rjes su mthun par dag par gtugs/ (འཕགས་​པ་​བཅོམ་​ལྡན་​འདས་​མ་​ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​རྒྱུན་​དང་​རྗེས་​སུ་​མཐུན་​པར་​དག་​པར་​གཏུགས།) eller «den noble Bhagavat, prajñāpāramitā i 25.000 vers i henhold til renheten i Abhisamayālaṃkāra»[15]
 • I bampo 2,6,7 og 8 (kapittel 1) brukes tittelen 'phags pa bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi rjes su 'brangs nas dag par gtugs pa/ (འཕགས་​པ་​བཅོམ་​ལྡན་​འདས་​མ་​ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​རྒྱན་​གྱི་​རྗེས་​སུ་​འབྲངས་​ནས་​དག་​པར་​གཏུགས་​པ།)[15]
 • I bampo 4 (kapittel 1) brukes tittelen bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa mngon par rtogs pa rgyan gyi rjes su 'brangs nas dag par gtugs pa/ (བཅོམ་​ལྡན་​འདས་​མ་​ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པ་​རྒྱན་​གྱི་​རྗེས་​སུ་​འབྲངས་​ནས་​དག་​པར་​གཏུགས་​པ།)[15]
 • I bampo 5 (kapittel 1) brukes tittelen 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa mngon par rtogs pa'i mngon par rtogs pa'i rgyan gyi rjes su 'brangs nas yang dag par gtugs pa/ (འཕགས་​པ་​ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​རྒྱན་​གྱི་​རྗེས་​སུ་​འབྲངས་​ནས་​ཡང་​དག་​པར་​གཏུགས་​པ།)[15]
 • I den avsluttende seksjon i bampo 74 brukes tittelen 'phags pa bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi rjes su 'brangs nas dag par gtugs pa/ (འཕགས་​པ་​བཅོམ་​ལྡན་​འདས་​མ་​ཤེས་​རབ་​ཀྱི་​ཕ་​རོལ་​ཏུ་​ཕྱིན་​པ་​སྟོང་​ཕྲག་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​རྒྱན་​གྱི་​རྗེས་​སུ་​འབྲངས་​ནས་​དག་​པར་​གཏུགས་​པ།)[15]

Kapitler og seksjoner i Dergé TengyurRediger

Nedenfor vises kapitler og seksjoner, fordelt på bampoer, bind og folioer i Dergé Kangyur.[15]

Kapittel Seksjon Seksjonsnr Bind/Folio
Kolofonen a1 Bind 184, folio 1b.1
Oversetterens hyllest a2 Bind 184, folio 1b.1-1b.2
Forfatterens hyllest a3 Bind 184, folio 1b.2-1b.4
Første kapittel om Subhūti's erkjennelse av alle aspekter (sarvākārajñatā)
རྣམ་​པ་​ཐམས་​ཅད་​མཁྱེན་​པ་​ཉིད་​ཀྱི་​དབང་​དུ་​བྱས་​པ་​རབ་​འབྱོར་​གྱི་​ལེའུ་​སྟེ་​དང་​པོ།
rnam pa thams cad mkhyen pa nyid kyi dbang du byas pa rab 'byor gyi le'u ste dang po/
(bind 184, folio 1b.1-bind 185, 8a.6)
1. བམ་​པོ་​དང་​པོ།
bam​po ​dang ​po
Første bampo
b1 Bind 184, folio 1b.1-15b.3
2. བམ་​པོ་​གཉིས་​པ།
bam​po ​gnyis ​pa
Andre bampo
b2 Bind 184, folio 15b.3-30a.1
3. བམ་​པོ་​གསུམ་​པ།
bam​po ​gsum ​pa
Tredje bampo
b3 Bind 184, folio 30a.1-51a.1
4. བམ་​པོ་​བཞི་​པ།
bam​po ​bzhi ​pa
Fjerde bampo
b4 Bind 184, folio 51a.1-69a.2
5. བམ་​པོ་​ལྔ་​པ།
bam​po ​lnga ​pa
Femte bampo
b5 Bind 184, folio 69a.2-83a.1
6. བམ་​པོ་​དྲུག་​པ།
bampo ​drug ​pa
Sjette bampo
b6 Bind 184, folio 83a.1-97b.2
7. བམ་​པོ་​བདུན་​པ།
bam​po ​bdun ​pa
Syvende bampo
b7 Bind 184, folio 97b.2-115b.5
8. བམ་​པོ་​བརྒྱད་​པ།
bam​po ​brgyad ​pa
Åttende bampo
b8 Bind 184, folio 115b.5-127a.3
9. བམ་​པོ་​དགུ་​པ།
bam​po ​dgu ​pa
Niende bampo
b9 Bind 184, folio 127a.3-139b.3
10. བམ་​པོ་​བཅུ་​པ།
bam​po ​bcu ​pa
Tiende bampo
b10 Bind 184, folio 139b.3-152a.6
11. བམ་​པོ་​བཅུ་​གཅིག་​པ།
bampo ​bcu ​gcig ​pa
Ellevte bampo
b11 Bind 184, folio 152a.6-166a.3
12. བམ་​པོ་​བཅུ་​གཉིས་​པ།
bampo ​bcu ​gnyis ​pa
Tolvte bampo
b12 Bind 184, folio 166a.3-177a.6
13. བམ་​པོ་​བཅུ་​གསུམ་​པ།
bam​po ​bcu ​gsum ​pa
Trettende bampo
b13 Bind 184, folio 177a.6-180b.3
14. བམ་​པོ་​བཅུ་​བཞི་​པ།
bam​po ​bcu ​bzhi ​pa
Fjortende bampo
b14 Bind 184, folio 180b.3-204b.4
15. བམ་​པོ་​བཅྭོ་​ལྔ་​པ།
bam​po ​bcwo ​lnga ​pa
Femtende bampo
b15 Bind 184, folio 204b.4-217a.3
16. བམ་​པོ་​བཅུ་​དྲུག་​པ།
bam​po ​bcu ​drug ​pa
Sekstende bampo
b16 Bind 184, folio 217a.3-229a.4
17. བམ་​པོ་​བཅུ་​བདུན་​པ།
bam​po ​bcu ​bdun ​pa
Syttende bampo
b17 Bind 184, folio 229a.4-240b.2
18. བམ་​པོ་​བཅྭོ་​བརྒྱད་​པ།
bam​po ​bcwo ​brgyad ​pa
Attende bampo
b18 Bind 184, folio 240b.2-254b.7
19. བམ་​པོ་​བཅུ་​དགུ་​པ།
bam​po ​bcu ​dgu ​pa
Nittende bampo
b19 Bind 184, folio 254b.7-261a.4
20. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​པ།
bam​po ​nyishu ​pa
Tyvende bampo
b20 Bind 184, folio 261a.4-269b.5
21. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​གཅིག་​པ།
bam​po ​nyi​shu ​gcig ​pa
Tjueførste bampo
b21 Bind 184, folio 269b.5-277a.3
22. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​གཉིས་​པ།
bampo ​nyi​shu ​gnyis ​pa
Tjueandre bampo
b22 Bind 184, folio 277a.3-288b.1
23. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​གསུམ་​པ།
bam​po ​nyi​shu ​gsum ​pa
Tjuetredje bampo
b23 Bind 184, folio 288b.1-298b.1
24. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​བཞི་​པ།
bam​po ​nyi​shu ​bzhi ​pa
Tjuefjerde bampo
b24 Bind 184, folio 298b.2-303b.2
25. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​ལྔ་​པ།
bampo ​nyi​shu ​lnga ​pa
Tjuefemte bampo
b25 Bind 184, folio 303b.2-315a.7
26. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​དྲུག་​པ།
bam​po ​nyi​shu ​drug ​pa
Tjuesjette bampo
b26 Bind 185, folio 1b.1-9a.4
Andre kapittel om erkjennelsens og renhetens vei mellom de to ytterligheter (anta-dvaya)
ལམ་​ཤེས་​པའི་​དབང་​དུ་​མཛད་​པ་​མཐའ་​གཉིས་​རྣམ་​པར་​དག་​པའི་​ལེའུ་​སྟེ་​གཉིས་​པ།
lam shes pa'i dbang du mdzad pa mtha' gnyis rnam par dag pa'i le'u ste gnyis pa/
(bind 185, folio 8a.6-149b.3)
27. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​བདུན་​པ།
bam​po ​nyi​shu ​bdun ​pa
Tjuesyvende bampo
b27 Bind 185, folio 9a.4-17b.4
28. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​བརྒྱད་​པ།
bampo nyishu brgyad pa
Tjueåttende bampo
b28 Bind 185, folio 17b.4-30b.2
29. བམ་​པོ་​ཉི་​ཤུ་​དགུ་​པ།
bampo nyishu dgu pa
Tjueniende bampo
b29 Bind 185, folio 30b.2-48b.2
30. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​པ།
bampo sumcu pa
Trettiende bampo
b30 Bind 185, folio 48b.2-61b.7
31. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​གཅིག་​པ།
bampo sumcu gcig pa
Trettiførste bampo
b31 Bind 185, folio 62a.1-75a.7
32. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​གཉིས་​པ།
bampo sumcu gnyis pa
Trettiandre bampo
b32 Bind 185, folio 75a.7-87a.5
33. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​གསུམ་​པ།
bampo sumcu gsum pa
Trettitredje bampo
b33 Bind 185, folio 87a.6-99a.3
34. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​གསུམ་​པ།
bampo sumcu bzhi pa
Trettifjerde bampo
b34 Bind 185, folio 99a.3-113b.5
35. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​ལྔ་​པ།
bampo sumcu lnga pa
Trettifemte bampo
b35 Bind 185, folio 113b.5-123a.4
36. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​དྲུག་​པ།
bampo sumcu drug pa
Trettisjette bampo
b36 Bind 185, folio 123a.4-136a.4
37. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​བདུན་​པ།
bampo sumcu bdun pa/
Trettisyvende bampo
b37 Bind 185, folio 136a.5-144b.2
38. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​བརྒྱད་​པ།
bampo sumcu brgyad pa
Trettiåttende bampo
b38 Bind 185, folio 144b.2-155b.5
Tredje kapittel om de gjerninger (caryā) som er altomfattende (sarvajñatā)
ཐམས་​ཅད་​ཤེས་​པས་​དབང་​དུ་​བྱས་​པ་​སྤྱོད་​པའི་​ཁྱད་​པར་​གྱི་​ལེའུ་​སྟེ་​གསུམ་​པ།
thams cad shes pas dbang du byas pa spyod pa'i khyad par gyi le'u ste gsum pa/
(bind 185, folio 149b.3-169a.7)
39. བམ་​པོ་​སུམ་​ཅུ་​དགུ་​པ།
bampo sumcu dgu pa
Trettiniende bampo
b39 Bind 185, folio 155b.5-167b.5
Fjerde kapittel om renheten i den essensielle tomhet og den fullstendige praktisering av alle aspekter (sarvākārābhisambodha)
རྣམ་​པ་​ཀུན་​མངོན་​པར་​རྫོགས་​པར་​རྟོགས་​པའི་​དབང་​དུ་​བྱས་​པ་​དེ་​བཞིན་​ཉིད་​ཀྱི་​ལེའུ་​སྟེ་​བཞི་​པ།
rnam pa kun mngon par rdzogs par rtogs pa'i dbang du byas pa de bzhin nyid kyi le'u ste bzhi pa/
(bind 185, flio 169a.7-bind 186, folio 31b.2)
40. བམ་​པོ་​བཞི་​ཅུ་​པ།
bampo bzhicu pa
Førtiende bampo
b40 Bind 185, folio 167b.5-180b.3
41. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​གཅིག་​པ།
bampo bzhibcu gcig pa
Førtiførste bampo
b41 Bind 185, folio 180b.3-191b.3
42. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​གཉིས་​པ།
bampo bzhibcu gnyis pa
Førtiandre bampo
b42 Bind 185, folio 191b.3-203a.5
43. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​གསུམ་​པ།
bampo bzhibcu gsum pa
Førtitredje bampo
b43 Bind 185, folio 203a.5-213b.6
44. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​བཞི་​པ།
bampo bzhibcu bzhi pa
Førtifjerde bampo
b44 Bind 185, folio 213b.6-226b.1
45. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​ལྔ་​པ།
bampo bzhibcu lnga pa
Førtifemte bampo
b45 Bind 185, folio 226b.1-237a.3
46. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​དྲུག་​པ།
bampo bzhibcu drug pa
Førtisjette bampo
b46 Bind 185, folio 237a.3-247b.3
47. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​བདུན་​པ།
bampo bzhibcu bdun pa
Førtisyvende bampo
b47 Bind 185, folio 247b.3-261b.6
48. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​བརྒྱད་​པ།
bampo bzhibcu brgyad pa
Førtiåttende bampo
b48 Bind 185, folio 261b.6-276a.7
49. བམ་​པོ་​བཞི་​བཅུ་​དགུ་​པ།
bampo bzhibcu dgu pa
Førtiniende bampo
b49 Bind 185, folio 276a.7-292b.6
50. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​པ།
bampo lngabcu pa
Femtiende bampo
b50 Bind 185, folio 292b.6-307a.7
51. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​གཅིག་​པ།
bampo lngabcu gcig pa
Femtiførste bampo
b51 Bind 186, folio 1b.1-19a.4
52. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​གཉིས་​པ།
bampo lngabcu gnyis pa
Femtiandre bampo
b52 Bind 186, folio 19a.4-34b.7
Femte kapittel om den gryende (mūrdhāna) og klare erkjennelse (abhisamaya) med hensyn til renhetens (parizuddhi) lærdommer (zikśamāña)
རྩེ་​མོའི་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​སྐབས་​ཏེ་​བསླབས་​པ་​ཡོངས་​སུ་​དག་​པ་​ཞེས་​བྱ་​བའི་​ལེའུ་​སྟེ་​ལྔ་​པ།
rtse mo'i mngon par rtogs pa'i skabs te bslabs pa yongs su dag pa zhes bya ba'i le'u ste lnga pa/
(bind 186, folio 31b.2-189a.7)
53. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​གཉིས་​པ།
bampo lngabcu sum pa
Femtitredje bampo
b53 Bind 186, folio 35a.1-53a.3
54. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​བཞི་​པ།
bampo lngabcu bzhi pa
Femtifjerde bampo
b54 Bind 186, folio 53a.4-64b.6
55. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​ལྔ་​པ།
bampo lngabcu lnga pa
Femtifemte bampo
b55 Bind 186, folio 64b.6-81a.4
56. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​དྲུག་​པ།
bampo lngabcu drug pa
Femtisjette bampo
b56 Bind 186, folio 81a.4-102a.2
57. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​བདུན་​པ།
bampo lngabcu bdun pa
Femtisyvende bampo
b57 Bind 186, folio 102a.2-117a.5
58. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​བརྒྱད་​པ།
bampo lngabcu brgyad pa/
Femtiåttende bampo
b58 Bind 186, folio 117a.5-130b.6
59. བམ་​པོ་​ལྔ་​བཅུ་​དགུ་​པ།
bampo lngabcu dgu pa
Femtiniende bampo
b59 Bind 186, folio 130b.6-144a.3
60. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​པ།
bampo drugcu pa
Sekstiende bampo
b60 Bind 186, folio 144a.3-159b.4
61. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​གཅིག་​པ།
bampo drugcu gcig pa
Sekstiførste bampo
b61 Bind 186, folio 159b.4-174a.5
62. བམ་​པོ་​དྲུག་​བུ་​གཉིས་​པ།
bampo drugbu gnyis pa
Sekstiandre bampo
b62 Bind 186, folio 174a.5-189b.1
Sjette kapittel om den gradvise (anupūrvika) og serielle klare erkjennelse (anupurvābhisamaya)
མཐར་​གྱིས་​པའི་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​དབང་​དུ་​མཛད་​པ་​རིམ་​གྱིས་​འཇུག་​པས་​བསླབ་​པའི་​ལེའུ་​སྟེ་​དྲུག་​པ།
mthar gyis pa'i mngon par rtogs pa'i dbang du mdzad pa rim gyis 'jug pas bslab pa'i le'u ste drug pa/
(bind 186, folio 189b.1-200b.6)
63. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​གསུམ་​པ།
bampo drugcu gsum pa
Sekstitredje bampo
b63 Bind 186, folio 189b.1-203b.2
Syvende kapittel om utøvelsen av den totale (paripūrña) klare erkjennelse i et eneste øyeblikk (ekaksanābhisamaya)
སྐད་​ཅིག་​མ་​གཅིག་​གིས་​མངོན་​པར་​རྟོགས་​པའི་​དབང་​དུ་​བྱས་​པ་​བསླབ་​པ་​ཡོངས་​སུ་​རྫོགས་​པ་​ཞེས་​བྱ་​བའི་​ལེའུ་​སྟེ་​བདུན་​པ།
skad cig ma gcig gis mngon par rtogs pa'i dbang du byas pa bslab pa yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i le'u ste bdun pa/
(bind 186, folio 200b.6-224a.5)
64. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​བཞི་​པ།
bampo drugcu bzhi pa
Sekstifjerde bampo
b64 Bind 186, folio 203b.3-216b.6
65. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​ལྔ་​པ།
bampo drugcu lnga pa
Sekstifemte bampo
b65 Bind 186, folio 216b.6-231a.2
Åttende kapittel om fruktene (phalatva) av lærdommene (zikśā), som er dharmakāya.
ཆོས་​ཀྱི་​སྐུའི་​དབང་​དུ་​བྱས་​པ་​བསླབ་​པའི་​འབྲས་​བུའི་​ལེའུ་​སྟེ་​བརྒྱད་​པ།
chos kyi sku'i dbang du byas pa bslab pa'i 'bras bu'i le'u ste brgyad pa/
(bind 186, folio 224a.6-341b.5)
66. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​ལྔ་​པ།
bampo drugcu lnga pa
Sekstisjette bampo
b66 Bind 186, folio 231a.2-241b.5
67. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​བདུན་​པ།
bampo drugcu bdun pa
Sekstisyvende bampo
b67 Bind 186, folio 241b.6-253a.2
68. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​བརྒྱད་​པ།
bampo drugcu brgyad pa
Sekstiåttende bampo
b68 Bind 186, folio 253a.3-263b.2
69. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​དགུ་​པ།
bampo drugcu dgu pa
Sekstiniende bampo
b69 Bind 186, folio 263b.2-275b.1
70. བམ་​པོ་​དྲུག་​ཅུ་​དགུ་​པ།
bampo bduncu pa
Syttiende bampo
b70 Bind 186, folio 275b.1-286a.4
71. བམ་​པོ་​བདུན་​ཅུ་​གཅིག་​པ།
bampo bduncu gcig pa
Syttiførste bampo
b71 Bind 186, folio 286a.4-297b.6
72. བམ་​པོ་​བདུན་​ཅུ་​གཉིས་​པ།
bampo bduncu gnyis pa
Syttiandre bampo
b72 Bind 186, folio 297b.6-309b.6
73. བམ་​པོ་​བདུན་​ཅུ་​གསུམ་​པ།
bampo bduncu gsum pa
Syttitredje bampo
b73 Bind 186, folio 309b.6-330b.1
74. བམ་​པོ་​བདུན་​ཅུ་​བཞི་​པ་​སྟེ་​ཐ་​མ།
bampo bduncu bzhi paste thama
Syttifjerde og siste bampo
b74 Bind 186, folio 330b.1-342a.1
Avsluttende seksjon c1 Bind 186, folio 342a.1-342a.6
Oversetterens kolofon c2 Bind 186, folio 342a.6-342a.7

Eksegeser i TengyurRediger

Det finnes flere indiske eksegeser til prajñāpāramitasūtraen i 25.000 vers i Tengyur. I Degé Tengyur finnes de i seksjonen sher phyin (ཤེར་ཕྱིན, prajñāpāramitā). I Narthang Tengyur, såvel som i Peking- og Ganden Tengyur heter denne seksjonen sher phyin gyi skor (ཤེར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར, dreiningen av prajñāpāramitā), og er igjen en underseksjon av «Tredje seksjon: Dreining av hjulet av karakteristikker (lakṣaṇayāna)» (སྐབས་གསུམ་པ།་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྐོར། · skabs gsum pa/ rgyu mtshan nyid theg pa'i skor/).[20]

Abhisamayālaṃkāra av MaitreyanāthaRediger

Utdypende artikkel: Abhisamayālaṃkāra

Abhisamayālaṃkāra eller «[juvelen eller] ornamentet av erkjennelser» tilskrives Maitreyanātha (omkring 270–350 e.Kr.) i det nordvestlige India. Den er en kommentar til hele «den store prajñāpāramitāsūtraen», dvs alle utgavene på henholdsvis 100.000, 25.000, 18.000, 10.000 og 8.000 vers.

Teksten er organisert i åtte kapitler og 273 vers, og oppsummerer den store prajñāpāramitāsūtraen i form av en serie av åtte progressive erkjennelser (alaṃkāras) og 70 emner:[21]

 • Erkjennelse av alle aspekter (sarvākārajñatā)[22]
 • Erkjennelse av veiene (mārgākārajñatā)[23]
 • Erkjennelse av det altomfattende (sarvajñatā)[24]
 • Full praktisering av alle aspekter (sarvākārābhisambodha)[25]
 • Kulminerende klar forståelse (murdhābhisamaya)[26]
 • Seriell klar forståelse (anupurvābhisamaya)[27]
 • Klar forståelse i et enkelt øyeblikk (ekaksanābhisamaya)[28]
 • Den resulterende dharmakāya (dharmakāyābhisambodha)[29]

I Tōhoku-katalogene over tibetanske tekster har den katalognummeret «Tōh. 3786».[30] I Degé Tengyur er den tekst nr 3813, består av 26 sider, og befinner seg i 182 (ཀ: folio 1b.1-13b.7). Den har 8 kapitler og består av en bampo.[31]

Dens fulle tittel på sanskrit er Abhisamayālaṃkara­nāma­prajñā­pāramitopadeśa­śāstra­kārikā. På tibetansk er det shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa/ (ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།). I norsk oversettelse er den fulle tittelen En avhandling i vers om Abhisamayālaṃkāra, marginstruksjon til prajñāpāramita.[30]

Teksten ble oversatt av en indisk pandit omtalt som go mi 'chi med (གོ་མི་འཆི་མེད།) i samarbeid med den tibetanske oversetteren Ngok Loden Sherab (1059–1109).[31]

Kommentar av Ārya VimuktasenaRediger

Tengyur inneholder en kommentar av Ārya Vimuktasena, en indisk disippel av Vasubandhu som virket på begynnelsen av 500-tallet e.Kr. Dette er en kombinert eksegese til Abhisamayālaṃkāra og prajñāpāramitasūtraen i 25.000 vers.[32]

I Tōhoku-katalogene over tibetanske tekster har den katalognummeret «Tōh. 3787».[32] I Degé Tengyur er den tekst nr 3814, består av 395.857 sider, og befinner seg i 182 (ཀ, folio 14a.1-212a.7). Den har 76 kapitler fordelt på 77 bampoer.[33]

Tekstens tittel er den edle kommentar til avhandlingen Abhisamayālaṃkāra, marginstruksjon [eller råd] til prajñāpāramitasūtraen i 25.000 vers, på sanskrit Ārya-pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-abhisamayālaṃkāra-vṛtti. Den tibetanske tittelen er 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i tshul gyi mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa/ (འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་ཚུལ་གྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ།). Kortformen av tittelen på sanskrit er Abhisamayālaṃkāravṛtti («kommentar til Abhisamayālaṃkāra»). På tibetansk brukes kortformene nyi khri snang ba/ (ཉི་ཁྲི་སྣང་བ།) eller nyi snang/ (ཉི་སྣང།), som betyr «spredning av lyset på 25.000 vers».[32]

Teksten ble oversatt av en indisk pandit omtalt som go mi 'chi med (གོ་མི་འཆི་མེད།) i samarbeid med den tibetanske oversetteren Ngok Loden Sherab (1059–1109).[33]

Tilleggskommentar av Bhadanta VimuktisenaRediger

Bhadanta Vimuktisena (བཙུན་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེ་, btsun pa rnam grol sde), en elev av Ārya Vimuktasena, skrev en tilleggskommentar til ovennevnte eksegese.[34] I Tōhoku-katalogene over tibetanske tekster har den katalognummeret «Tōh. 3788».[35] I Degé Tengyur er den tekst nr 3815, består av 362 sider, og befinner seg i bind 183 (ཁ, folio 1b.1-181b.1). Den har 49 kapitler fordelt på 50 bampoer.[36]

Tekstens tittel er den edle supplementære kommentar til avhandlingen Abhisamayālaṃkāra, marginstruksjon [eller råd] til prajñāpāramitasūtraen i 25.000 vers, på sanskrit Ārya­pañca­viṃśati­sāhasrikā­prajñā­pāramitopadeśa­śāstrābhi­samayālaṃkāra­kārikā­vārttikā. Den tibetanske tittelen er 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa/ (འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།).[32]

Også denne tilleggskommentaren ble oversatt av en indisk pandit omtalt som go mi 'chi med (གོ་མི་འཆི་མེད།) i samarbeid med den tibetanske oversetteren Ngok Loden Sherab (1059–1109).[36]

Kommentar av SmṛtijñānakīrtiRediger

Tengyur inneholder også en liten kommentar av Smṛtijñānakīrti. Dette var en indisk pandita som reiste til den historiske regionen Kham før 1100 e.Kr., og oversatte flere tekster fra sanskrit til tibetansk. Denne teksten er en eksegese til Abhisamayālaṃkāra og prajñāpāramitasūtraene i 100.000, 25.000 og 18.000 vers.[37]

I Tōhoku-katalogene over tibetanske tekster har den katalognummeret «Tōh. 3789».[37] I Degé Tengyur er den tekst nr 3816, består av 121.857 sider, og befinner seg i bind 183 (ཁ, folio 182a.1-243a.7). Den er uten kapitler og består av en bampo.[38]

Tittelen på tibetansk er 'bum dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa gsum don mthun par mngon rtogs brgyad du bstan pa/ (འབུམ་དང་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསུམ་དོན་མཐུན་པར་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ།), oversatt fra et sanskritmanuskript med tittelen Śata­sāhasrikā­pañca­viṃśati­sāhasrikāṣṭā­daśa­sāhasrikā­trayasamānārthāṣṭābhisamaya­śāsana. På norsk blir det «en undervisning om foreneligheten av de åtte stadier av Ābhisamaya­śāsana med prajñāpāramitasūtraene i 100.000, 25.000 og 18.000 vers».[37]

Kommentar av DharmakīrtishrīRediger

Dharmakīrtishrī (ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དཔལ།, chos kyi grags pa dpal) skrev en kommentar til teksten. I Tōhoku-katalogene over tibetanske tekster har den katalognummeret «Tōh. 3794».[39] I Degé Tengyur er den tekst nr 3821, og består av 229 sider.

Tittelen på tibetansk er shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa rtogs par dka' ba'i snang ba zhes bya ba'i 'grel bshad (ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་བཤད་), Det originale sanskritmanuskriptet hadde tittelen abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstravṛtti-duravabodhāloka-nāmatikā.[39]

Den norske tittelen er Illuminasjonen av vanskelige punkter: En kommentar til (Maitreya’s) "avhandling om kvintessensens instruksjoner om prajñāpāramitā", en kommentar til abhisamayālaṃkāra.[39]

Mongolske utgaverRediger

Prajñāpāramitā i 25 000 vers ble oversatt fra tibetansk til mongolsk av Siregetu guusi chorji omkring 1600.[40]

Kinesiske oversettelserRediger

Fire oversettelser til kinesisk er bevart. Ifølge «etterord til Fàngguâng Jíng», i «en samling notater om oversettelsen av Tripitaka»,[41] ervervet Chu Shih-hsing et sanskrit-manuskript, skrevet på bjørkebark, i Khotan i året 260 e.Kr. Denne teksten eksisterte i Kina frem til 500-årene.

Kommentarer til 25 000 versRediger

IndiaRediger

 • Nāgārjuna (perioden 50280 e.Kr.): Mahāprajñāpāramitâ Upadesha. Denne eksegese til Prajñāpāramitā i 25 000 vers, er den mest berømte av alle. Den er bare bevart i en oversettelse til kinesisk, i 100 bokruller – Dà zhì dù lùn (大智度論), foretatt av Kumārajīva i årene 402405 e. Kr.[46] Nāgārjunas kommentar har 90 kapitler, den første med 51 underkapitler. Kommentaren har vært til uvurderlig hjelp for å forstå de andre kinesiske oversettelsene.
 • Prajñākaramati (ca. 9501030): «En oppsummering av kommentaren til "Erkjennelsens Juvel"» (sanskrit: Abhisamayālañkāravritti pindhārta, tibetansk: Mqon par rtogs pavi rgyan kyi vgrel pavi badus don)[47]
 • Dharmamitra, Abbot av Nalanda: «Vers med Perfekt Klarhet, en forklaring av "Erkjennelsens Juvel", en kommentar til Prajñāpāramitā» (sanskrit: Abhisamayālañkāra kārika Prajñāpāramitā Upadeshashāstrathika prasnnapada nāma, tibetansk: Shes rab kyi pha rol tu phyin pavi man qag gi bstan bcos mqon par rtogs pavi rgyan gyi tsig levur byas pavi vgrel bshad tsig rab tu gsal ba zhes bya ba).[48]
 • Ratnakīrti: «Den delen kjent som kommentaren til "Erkjennelsens Juvel"» (sanskrit: Abhisamayālañkāra vrītti kīrtikala nāma, tibetansk: Mqon par rtogs pavi rgyan gyi vgrel pa grags pavi cha zhes bya ba).[49]
 • Buddha Shrī Jñāna: «En blomsterkrans av visdommens blomsterkrans. En kommentar av "Erkjennelsens Juvel", en kommentar om råd om Overvinneren Prajñāpāramitā». (sanskrit: Abhisamayâlañkārābhagavati Prajñāpâramitā Upadeshashāstra vrītti Prajñapradīpâvalī nāma, tibetansk: Bcom ldan vdas ma shes rab kyi pha rol tu phyin pavi man qag gi bstan bcos mqon par rtogs pavi rgyan gyi vgrel pa shes rab sgron mavi phreq ba zhes bya ba)[50]
 • Ratnākarashānti: «En perfekt kommentar til "Erkjennelsens Juvel", ordnet i vers» (sanskrit: Abhisamayālañkāra kārika vrītti shuddhamatī nâma, tibetansk: Mqon par rtogs pavi rgyan gyi tsig levur byas pavi vgrel pa dag ldan zhes bya ba)[51]

KinaRediger

 • Jí Záng (吉藏, (549623): Dà pìn yóu yì (大品遊意).[52] Jí Záng var en nøkkelfigur i fornyelsen av den kinesiske Madhyamika-skolen.
 • Yuán xiăo (元曉): Dà huì dù jing zông yào (大慧度經㊪要).[53]

ReferanserRediger

 1. ^ Abhisamayālaṅkāra, Prajñāpāramitāstotra, pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā (MS Add.1628), University of Cambridge
 2. ^ Abhisamayālaṅkāra, Prajñāpāramitāstotra, pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā (MS Add.1629)
 3. ^ a b [1]
 4. ^ Nalikanasha Dutt: Epigraphica Zeylanica, iii (19281933), sidene 5-14, L 1933, sidene 200-212
 5. ^ Ui 1934
 6. ^ Kanakura 1953
 7. ^ a b c d Ui 1934, s. 4
 8. ^ a b c Padmakara Toh.9
 9. ^ a b c Dutt1934, s. vii
 10. ^ a b THL D.10
 11. ^ THL N.11
 12. ^ Padmakara Kangyur
 13. ^ a b c d e Ui 1934, s. 570
 14. ^ a b c d e Padmakara Toh.3790
 15. ^ a b c d e f g h i j k l THL D.3817
 16. ^ a b DLRL, bstan 'gyur (sde dge)
 17. ^ THL N.3985
 18. ^ a b c DLRL, bstan 'gyur (snar thang)
 19. ^ Watanabe 1994, side 386
 20. ^ Padmakara Tengyur
 21. ^ Conze 1954, s. 1
 22. ^ Conze 1954, s. 9
 23. ^ Conze 1954, s. 31
 24. ^ Conze 1954, s. 44
 25. ^ Conze 1954, s. 49
 26. ^ Conze 1954, s. 77
 27. ^ Conze 1954, s. 93
 28. ^ Conze 1954, s. 94
 29. ^ Conze 1954, s. 96
 30. ^ a b Padmakara Toh.3786
 31. ^ a b THL D.3813
 32. ^ a b c d Padmakara Toh.3787
 33. ^ a b THL D.3814
 34. ^ Ruegg 1969
 35. ^ Padmakara Toh.3788
 36. ^ a b THL D.3815
 37. ^ a b c Padmakara Toh.3789
 38. ^ THL D.3816
 39. ^ a b c Padmakara Toh.3794
 40. ^ Ligeti nr 758-761, bind 38-41
 41. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 55, side 47a
 42. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 221
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 7, tekst nr 2
 43. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 222
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 7, tekst nr 4
 44. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 223
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 7, tekst nr 3
 45. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 7, tekst nr 220 [2], bokrullene 401-478
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 1-6, tekst nr 1 [2]
 46. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 25, tekst 1509
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 25, 587
 47. ^ Derge Tenguyr: bind 188, tekst nr 3795
 48. ^ Derge Tenguyr: bind 189, tekst nr 3796
 49. ^ Derge Tenguyr: bind 189, tekst nr 3799
 50. ^ Derge Tenguyr, bind 190, tekst nr 3800
 51. ^ Derge Tenguyr, bind 190, tekst nr 3801
 52. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 33, tekst nr 1696
 53. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 33, tekst nr 1697

LitteraturRediger

Se ogsåRediger

 Denne religionsrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.