Prajñāpāramitā sūtraene i 500, 50 og 25 vers

Prajñāpāramitā sūtraene i 500, 50 og 25 vers er tre nært beslektede mindre prajñāpāramitātekster. Prajñāpāramitā sūtra i 50 vers (sanskrit: Prajñāpāramitārdhaśatikā) er en forkortet utgave av Prajñāpāramitā sūtra i 500 vers (sanskrit: pañchashatika prajñāpāramitā), som i seg selv er en forkortet utgave. Prajñāpāramitā sūtra i 25 vers (sanskrit: pañchavimshatika prajñāpāramitā) er en ytterligere forkortelse av den samme teksten.

Alle tre tekstene er bevart både på sanskrit, tibetansk og kinesisk.

Prajñāpāramitā sūtra i 500 versRediger

Teksten er bevart i et sanskrit-manuskript fra Nepal.

Tibetansk oversettelseRediger

I den tibetanske buddhistiske kanon finnes en oversettelse fra det 8. århundre (’Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa lqa bcu pa) oversatt fra et nepalsk original-manuskript med tittelen Ārya-nāma-pañchashatika prajñāpāramitā.[1]

Kinesisk oversettelseRediger

Teksten ble oversatt til kinesisk med tittelen Fóshuō kāi jué zì xìng bānruò bōluómìduō Jīng (佛説開覺自性般若波羅蜜多經).[2]

Prajñāpāramitā sūtra i 50 versRediger

Teksten er bevart i et sanskrit-manuskript fra Nepal.

Tibetansk oversettelseRediger

I den tibetanske buddhistiske kanon finnes en oversettelse fra det 8. århundre (’Phags pa bcom ldan vdas ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa lqa bcu pa) oversatt fra et nepalsk original-manuskript med tittelen Ārya bhagavati prajñāpāramitā pañchashatika.[3]

Kinesisk oversettelseRediger

Teksten ble oversatt til kinesisk av Dānāpala under tittelen Fóshuō wŭshí sòng shèng bānruò bōluómì jīng (佛說五十頌聖般若波羅蜜經).[4]

Prajñāpāramitā sūtra i 25 vers er en av de minste Prajñāpāramitā-tekstene. Det er en forkortet utgave av Prajñāpāramitā sūtra i 50 vers, som igjen er en forkortet utgave av Prajñāpāramitā sūtra i 500 vers.

Prajñāpāramitā sūtra i 25 versRediger

Teksten er bevart i et sanskrit-manuskript fra Nepal.

Tibetansk oversettelseRediger

I den tibetanske buddhistiske kanon finnes en oversettelse fra det 8. århundre – (’Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pavi sgo nyi shu rtza lqa pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo) – oversatt fra et Nepalsk original-manuskript med tittelen Ārya pañchavimshatika prajñāpāramitāmukha nāma mahāyāna sūtra.[5]

I den tibetanske kanon finnes det også en tantrisk versjon med den samme tittel.[6]

Kinesisk oversettelseRediger

Denne lille teksten ble også oversatt til kinesisk med tittelen Fóshuō kāi jué zì xìng bānruò bōluómìduō Jīng (佛説開覺自性般若波羅蜜多經).[7]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Derge Kenguyr, Shes Rab, bind 34, folio 104a-120b, tekst nr 15
 2. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 260
  Dainippon Zokuzōkyō (大日本續藏經), bind 1, tekst nr 12, s. 706-726
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 69, tekst nr 1627
 3. ^ Derge Kenguyr, Shes Rab, bind 34, folio 139b-142a, tekst nr 18
 4. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 248
  Tripitaka Koreana, bind 34, tekst nr 1192
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 64, tekst nr 1304
  Nanjio, tekst nr 879
 5. ^ Derge Kenguyr, Shes Rab, bind 34, folio 143b–144b, tekst nr 20
 6. ^ Derge Tenguyr, Rgyud Vbum, bind 86, tekst nr 491
 7. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 260
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 69, tekst nr 1627

LitteraturRediger

 • Edward Conze: The Perfection of Wisdom in Five Hundred Lines, SPT, 1973
 • Edward Conze: The Perfection of Wisdom in Fifty Lines, SPT, 1973
 • Edward Conze: The Twenty-five Doors to Perfect Wisdom, SPT, 1973