Andeler per milliard

(Omdirigert fra Ppb)

Andeler per milliard, engelsk parts per billion (ppb) er en enhet for angivelse av konsentrasjon. En ppb er lik en enhet per milliard, altså en milliarddel.

En mer vanlig enhet er andeler per million (ppm), parts per million, altså milliondel.