Pottemakerstranden (Stavanger)

Kartutsnitt som viser Pottemakerstranden i 1860. Illustreret Nyhedsblad, 1860. Kartet blir større ved å klikke på det.

Pottemakerstranden i Stavanger var fram til 1800-tallet betegnelsen på området langs deler av Nedre Holmegate. Det var fra Kuholmen (Holmen) til Kjerringholmen.