Portugals flagg er vertikalt delt i et grønt og et rødt felt (regnet fra stangen) i breddeforholdet 2:3, og belagt med riksvåpenet. Våpenet, som er kongehusets Braganças våpen i modifisert form, viser et rødt hovedskjold belagt med 7 gylne kasteller; i hovedskjoldet et midtskjold med 5 korsstilte blå skjold på sølvbunn, hvert av de 5 skjoldene belagt med 5 sirkelrunde skiver i sølv, som symbol på Kristi sår. Bak våpenskjoldet sees en gyllen armillarsfære, et astronomisk instrument som skal minne om de store sjøreisene portugiserne gjennomførte.

Portugals flagg
Mål for Portugals flagg
Portugals presidentflagg
Flagg for Portugals hær
Portugals orlogsgjøs.

Fargene grønt og rødt ble innført ved den republikanske revolusjonen i 1910. Før revolusjonen var Portugals flagg blått og hvitt, farger som etter revolusjonen ble ansett for både monarkiske og religiøse og dermed uaktuell som farger i republikkens nye flagg. I Portugal, som i resten av den katolske verden, knyttes blåfargen spesielt til jomfru Maria. Rødt og grønt var fargene landets republikanske parti hadde ført siden begynnelsen av 1890-tallet. Etter at monarkiet var styrtet i revolusjonen i 1910, ble disse fargene også etter en god del diskusjon valgt for republikkens flagg. Fargene ble da gitt en patriotisk, heller enn direkte republikansk, fortolkning. Etter dette blir grønt forklart som å stå for nasjonen, mens rødt står for blodet til alle dem som har kjempet for fedrelandet. Flagget ble formelt vedtatt 30. juni 1911.

De kongelige portugisiske fargene blått og hvitt finnes nå i Azorenes flagg.

Nærmere om flaggets dimensjoner

rediger

Portugals flagg er i størrelsesforholdet 2:3. Det er et av få nasjonalflagg i verden som består vertikaldelte felter i ulik størrelse. Flaggduken er delt på en slik måte at den grønne delen utgjør to femdeler av dukens lengde, mens de resterende tre femdeler opptas av den røde delen. Riksvåpenet er satt over delelinjen mellom flaggets to felter. Det skal utgjøre halvparten av flaggets bredde (høyde).

Flaggets funksjoner

rediger

Portugals flagg fyller funksjonene som nasjonalflagg, handelsflagg,statsflagg både til sjøs og på land, samt orlogsflagg til sjøs. Sjøforsvaret fører etter dette Portugals flagg på samme måte som landets sivile handelsskip. Orlogsgjøsen er kvadratisk og har riksvåpenet på rødt felt med grønn ramme rundt. Portugals landmilitære styrker fører eget flagg, delt i like brede grønne og røde felter, og med en større versjon av riksvåpenet i midten.

Presidentflagg

rediger

Republikkens Portugals president fører grønt flagg med riksvåpenet i midten.

Eksterne lenker

rediger