Portal:Tromsø/Utvalgt artikkel/Artikkelarkiv

Arkiv over utvalgte artikler i Tromsøportalen

Januar

rediger
 
Nordlys-bygninga i Tromsø
Nordlys er en dagsavis som utgis i Tromsø, og er en del av mediekonsernet A-pressen. «Nordlys» er Nord-Norges desidert største avis, og etterstreber et landsdelsperspektiv. Avisen er ofte arena for Nord-Norges viktigste politiske debatter, og omtaler seg selv som «Landsdelsavisa i nord». Men Nordlys har også oppgave som lokal- og regionavis, og kjernedekningsområdet er Troms og Svalbard.

Sjefredaktør er Helge Nitteberg. Avisens sentralredaksjon ligger i Tromsø. Nordlys har også tre distriktskontorer, og et utstrakt samarbeid med lokal- og distriktsaviser i Nordland og Finnmark. Avisen ble stiftet på Karlsøy i Nord-Troms av presten Alfred Eriksen. Den kom med sin første utgave 10. januar 1902. Nordlys har drevet Radio Nordlys og eier lokalfjernsyns-kanalen TVTromsø. Foruten papiravis utgir Nordlys nettstedene nordlys.no og nordlyspuls.no. Per 15. april 2007 (TNS Metrix) er Nordlys Nord-Norges største nettsted, og en av landet 10 største aviser på nett.

Avisa forestår også utdeling av Nordlysprisen.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Februar

rediger

Nord-Norgebanen er en prosjektert utvidelse mot nord av jernbanen fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad. Veiavstanden Fauske-Tromsø er idag 482 km. Ideen om å binde Nord-Norge sammen med resten av landet med jernbane stammer fra slutten av 1800-tallet, og var i store deler av det 20. århundre en viktig sak i politikken og et krav fra Nord-Norge.

Ved krigsutbruddet i 1940 var jernbanen nådd nordover til Mosjøen, og Nordlandsbanen ble bygd videre nordover mot og opp på Saltfjellet ved hjelp av krigsfanger under okkupasjonen.

Den tyske krigsmakten begynte også å bygge jernbane Fauske-Narvik for smalspor, Polarbanen. En del tunneler ble bygget, og flere av disse er ombygget til veitunnel (E6), mens andre er oppgitt.

Da Nordlandsbanen til Bodø åpnet i 1962, var det et uttalt politisk mål at banen skulle videreføres nordover fra Fauske til Narvik, endestasjonen for Ofotbanen og så videre til Tromsø. Et sidespor til Harstad har også vært en hyppig gjenganger i de fleste av de tallrike offentlige utredninger om Nord-Norgebanen.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Universitetet i Tromsø er ett av landets sju universiteter og var den fjerde institusjonen i landet som fikk denne statusen. 1. januar 2009 ble Universitetet i Tromsø slått sammen med Høgskolen i Tromsø og nå den første institusjonen i Norge som er et resultat av en sammenslåing mellom et universitet og en høgskole. I 2016 hadde Universitetet i Tromsø, etter flere sammenslåinger, cirka 16 000 studenter og cirka 3 400 ansatte og var dermed Norges 4;e størsta Universitet. Under Universitetet i Tromsø er det også organisert to sentre for fremragende forskning, Tromsø Museum og Norges Fiskerihøgskole.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Macks Ølbryggeri ble grunnlagt i 1877 av Ludwig Markus Mack. Bryggeriet er verdens nordligste og korrekt navn er AS L. Macks ølbryggeri og mineralvannsfabrikk. Macks Ølbryggeri har i Tromsø egen pub i bryggeriet som kalles for Ølhallen. Det er den eldste puben i Tromsø. Mack var det første bryggeri i Norge som lanserte et sesongøl utenom juleøl. Mack-øl er i salg over hele landet og er ofte kjærkommen for utvandrede nordlendinger med hjemlengsel. Mack har i mange år vært sponsor for Tromsø IL, men befestet sin posisjon som Nord-Norges bryggeri da de også ble sponsor for lag i Nordland som Bodø/Glimt og FK Lofoten. Mack har total markedsdominans i Troms og Finnmark, men har også satset på å komme seg inn på markeder der lokale bryggerier er lagt ned. Da Nordlandsbryggeriet i Bodø ble lagt ned, satset Mack på å etablere seg i Nordland mens befolkningen boikottet Ringnes. Det samme gjorde de da Tou bryggeri ble lagt ned i Stavanger. Da valdte de imidlertid en annen strategi og bido til å starte det lokale bryggeriet Lervig Aktiebryggeri.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Ishavskatedralen er en kirke i Tromsø. Ishavskatedralen heter egentlig Tromsdalen Kirke, og har navnet etter sin karakteristiske form; de lyse feltene og selve formen gir assosiasjoner til isfjell. Den er også blitt kalt for «Naustkirka». Kirken som ble vigslet i 1965 ligger på fastlandet, i Ishavsbyen Tromsø, godt synlig fra Tromsøya, og med båt og bil til eller fra byen.

Ishavskatedralen er både en turistattraksjon og et symbol og landemerke for selve byen Tromsø.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

 
Botanisk hage i Tromsø, med utsikt til Tromsdalen og Tromsdalstind i bakgrunnen.

Arktisk-alpin Botanisk hage (eller Tromsø Botaniske hage) er med sin beliggenhet på nesten 70 grader nord verdens nordligste. Den 18 dekar store hagen, som ble åpnet i juli 1994, ligger sør-øst for universitetsområdet, med utsyn til fjellene i øst og sør. Beliggenheten som svarer til nordkysten av Alaska, bringer tankene hen på et ekstremt arktisk klima. En gren av Golfstrømmen går imidlertid opp langs kysten av Nord-Norge og har en modererende innflytelse. Tromsø har derfor relativt mild vinter (januar døgnnormal -3,8°C) og relativt kjølig sommer (juli døgnnormal 11,8°C).


rediger · flytt · historikk · diskusjon

 
Regionteateret Hålogaland Teaters hus i Tromsø. Teaterbygget ble åpnet i 2005 og inneholder tre scener.

Hålogaland Teater er et regionalt teater for Troms og Finnmark. Hovedsetet ligger i Tromsø, der Hålogaland Teater tok i bruk et eget teaterbygg med tre scener den 4. november 2005. Teateret hadde i 2006 over 50 ansatte.

Hålogaland Teater ble opprettet i 1971 som det første regionteater i Norge og det første profesjonelle teater i Nord-Norge. 15. august 1971 startet arbeidsdagen ved teateret.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

August

rediger

Tromsøya (nordsamisk: Romssasuolu) er ei øy i sundet mellom fastlandet og Kvaløya i Tromsø kommune i Troms. Tromsø sentrum ligger øst på øya. Øya er på 22,39 km² og omtrent 33 000 personer bor her. Høyeste punkt er Varden, 159 m.o.h, nord på øya. Midt oppe på øya ligger Prestvannet, som ble demmet opp i 1867.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

September

rediger
 
Tromsøbrua.

Tromsøbrua er ei bru som krysser Tromsøysundet mellom Tromsdalen på fastlandet og Tromsøya. Brua var den første fritt frambygg-brua som ble bygd i Norge. Brua består av plasstøpt dekke i betong, med slanke pilarer i betong. «Fritt-fram-delen» ble støpt med 3 meters seksjoner om gangen, på hver side, til endene møttes. Brua har 58 spenn. Den ble bygget fra 1958 og åpnet i 1960 og er nå en del av riksvei 862. Tromsøbrua ble i 2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Oktober

rediger
 
Skansen er en middelalderborg midt i Tromsø sentrum.

Skansen i Tromsø er et festningsverk og anses å være det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i kommunen. Festningsvollen er det eneste synlige middelalderspor i byen. Festningsverket har opprinnelig hatt vollgrav og er antatt anlagt midt på 1200-tallet av Håkon Håkonsson. Det kan være fra 1000-tallet.

Bygningene på Skansen er de eldste bygningene i Tromsø. De har tidligere vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epidemilasarett, aldershjem og bymuseum.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

November

rediger
 
Röyksopp.

Röyksopp er en musikkgruppe som spiller elektronisk musikk. Röyksopp består av duoen Torbjørn Brundtland og Svein Berge som begge kommer fra Tromsø, og gruppen ble offisielt dannet i 1998. Året etter debuterte de med singelen So Easy.

Oppfølgeralbumet The Understanding ble lansert i juli 2005, med Only This Moment som første singel.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Desember

rediger
 
Skansen er en middelalderborg midt i Tromsø sentrum.
Skansen i Tromsø er et festningsverk og anses å være det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i kommunen. Festningsvollen er det eneste synlige middelaldersporet i byen. Festningsverket har vært anlagt på en kunstig øy i Tromsøsundet, og mot landssida løp en bekk ned der Nordre Tollbugate nå går, og så har delt seg i to og dannet en vollgrav. Dateringen av festningsverket varierer fra 1000-tallet til 1400-tallet, mens 1200-tallet og Håkon Håkonssons kirkebygging på Tromsøya ofte har vært nevnt som mulig foranledning.

Bygningene på Skansen er de eldste bygningene i Tromsø. De har tidligere vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epidemilasarett, aldershjem og bymuseum.


rediger · flytt · historikk · diskusjon