Portal:Gulen

Gulen kommune i Vestland fylke

Gulen er en kommune i Ytre Sogn i Vestland, som ligger ved innløpet til Sognefjorden. Kommunegrensene i nord går i Sognesjøen mot Solund lengst vest, via Hyllestad og Høyanger lengst øst. Sør for Sognefjorden grenser kommunen mot Høyanger i øst og Masfjorden i sørøst. I sør går grensene i Fensfjorden mot Lindås, Austrheim og Fedje.

Kommunesenter

Eivindvik er et tettsted og administrasjonssenteret i Gulen kommune i Vestland. Tettstedet har 317 innbyggere per 1. januar 2021 og ligger på nordsiden av Gulafjorden. Fv7 går gjennom stedet og forbinder det med Fv57.

Severdigheter

Gjestgiveriet på Skjerjehamn ligger på Skjerjehamn i Gulen kommune i Vestland fylke. Skjerjehamn ligger på nordvestodden av Sandøyna, på en øy like ved. Det er senere laget en fylling til Blidensol. Bygningen som inneholder hotell og gjestgiveri er fra 1891.

Personer

Niels Griis Alstrup Dahl (født 14. mars 1778 i Kvinnherad, død 4. august 1852 i Eivindvik) var en norsk prest, opplysningsmann, politiker og stortingsrepresentant. Han var også den første ordføreren i Gulen kommune, daværende Evenvig prestegjeld. Dette vervet hadde han fra 1837 til 1848. I 1838 ble han også valgt til den første med et verv tilsvarende fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Dahl ble Cand.theol. i 1800, og var kapellan i Eivindvik prestegjeld fra 1804 og sokneprest fra 1807. Fra 1823 var han prost i Ytre Sogn prosti.


Natur

Sognesjøen er den ytterste delen av Sognefjorden som ligger mellom Fedje og Gulen i sørøst og Solund i nordvest. Fjordstykket har en lengde på omtrent 35 km og strekker seg fra holmene Storesvalene nord for Holmengrå fyr og inn til Tollesundet ved kommunegrensen til Hyllestad. Her starter Sognefjorden. Begge sidene av Sognefjorden er preget av mange øyer og holmer, med viktige sjøfuglbestander og to vernede myr- og våtmarksområder.

Næringsliv

Wergeland-Halsvik AS er en bedrift lokalisert i Sløvåg i Gulen kommune. Bedriften er i dag det største industriselskapet i Gulen.

Bedriften Wergeland-Halsvik AS ligger innenfor konsernet Wergeland Holding, sammen med Fjordgass AS og Repparfjord Eiendom AS. Sistnevnte er lokalisert i Kvalsund kommune i Finnmark. Under Wergeland Holding finnes også de deleide selskapene SF Gass AS, Safeport AS og Solund Verft AS.

Foto

 

Gulen
Gulen
Steder
Brekke Byrknes Dalsøyra Dingja
Eidsbotn Flolid Hjartholm Mjømna
Rutle Rutledal Sygnefest Takle
Historie

Dingeneset · Døpefonten i Gulen kirke · Olavskjelda i Eivindvik · Gulatinget · Gulens forsvarshistorie · Risenes fort · Steinbygninger i Gulen · Steinkorsene i Eivindvik · Stemnebøveten · Torpedobatteriet ved Rutledal · Tusenårsstedet Gulatinget · Vassbruksmiljø Takle

Geografi

Øyer · Innsjøer · Elver · Fjell · Gulens geografi · Naturreservater · Broer · Veier · Sognesjøen

Kultur

Brekke kirke · Brekkestranda Fjordhotel · Byrknesøy kapell · Gulen kirke · Håkonarspelet · Kystfestivalen 61° Nord · Kystsogevekene · Lovisendal · Mjømna kirke · Steinbygninger i Gulen · Utkantfestivalen

Samfunn

Næringsliv · Samferdsel

Kategorier

(en) Gulen – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

Flere portaler