Åpne hovedmenyen


  rediger Frøya
NO 1620 Frøya.svg
Frøya komm.svg

Frøya (fra gammelnorsk Frøy der betydningen er «den fremste øya». En person fra Frøya kalles frøyværing) er en øy og en kommune i Sør-Trøndelag og ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra. Kommunen grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest, så som de bebodde Sula, Bogøyvær og Mausundvær, samt de fraflyttede Kya, Vågsvær og Humlingsvær, samt arkipelet Froan i nordøst. Øya Frøya grenser mot Frohavet i øst, Norskehavet i nordvest, Frøyhavet i nordøst, Frøyfjorden i sør. Les mer...

  rediger Utvalgt bilde
Bogøy.
Fiskeværet Bogøy
  rediger Visste du at…
  rediger Utvalgt artikkel

Havert (Halichoerus grypus) eller gråsel, også kalt havkobbe er et havpattedyr som lever et amfibisk liv i Nord-Atlanteren. Den er en selart i familien «ekte seler» (Phocidae). Den største av selene som lever i norske farvann, hannen kan bli over 3 m lang med en vekt på over 300 kg. Havertens viktigste yngleplass i Norge er på Froan i Sør-Trøndelag, hvert år kommer ca. 300 hunner hit for å føde sin ene unge. Yngleperioden i Froan strekker seg fra tidlig i september til november.

  rediger Relaterte portaler
  rediger Kategorier
  rediger Nye artikler