Åpne hovedmenyen
Arkiv over utvalgte biografier fra Portal:Europas historie

Innhold

2006Rediger

AprilRediger

Audun Hugleikson var en stormann i kongeriket Norge på slutten av 1200-tallet. Han var kongens høyre hånd, både under Magnus Lagabøte og Eirik Magnusson, og ble sett på som en viktig politiker og jurist for sin tid, og hadde en sentral rolle i utformingen av det norske lovverket i. Fra 1280 og fram mot århundreskiftet fikk han stadig viktigere stillinger i statsledningen, og hadde et eget sete i kongens råd, tjenestegjorde som stallare («advokat»), fehirde («skatteminister») og bar tittelen baron. Audun oppførte noe så sjeldent i norsk sammenheng som et slott eller en borg i stein på Ålhus i Jølster i Sunnfjord. Hugleiksson døde ved henging på Nordnes i Bergen den 2. desember 1302.


MaiRediger

 

Johan Sverdrup (født 3. juli 1816, død 17. februar 1892) var en norsk politiker (V), stortingsrepresentant, og statsminister. Han blir ofte referert til som «parlamentarismens far», og er kjent for utsagnet «all makt samles i denne sal». De fleste er enige om at Johan Sverdrup er en av de mest ruvende skikkelsene i norsk politisk historie. Men det videre synet på Sverdrup henger i stor grad sammen med politisk og historisk ståsted. Blant venstre-historikere som Sars og Bergsgaard ble Sverdrup sett på som skaperen det moderne norske demokratiet, og i dag blir han gjennomgående fremstilt slik i historiebøker. Parlamentarismen og politiske partier har blitt en integrert del av vårt politiske liv, og Sverdrup regnes som opphavet til denne tradisjonen.


JuniRediger

Josef Stalin (født 1878 - død 1953) var Sovjetunionens diktator fra 1924 til 1953. Navnet «Stalin» som han tok i bruk i 1913, er russisk og kan oversettes med «av stål» eller «stålmann». Stalins styre var kjennetegnet av sterk personkult, ekstrem maktkonsentrasjon, og lite omtanke for de hardere konsekvenser av den strenge politikken som ble ført. Stalin forsøkte å undertrykke enhver opposisjon gjennom et byråkratisk og vilkårlig terroriseringsmaskineri. Overslagene over hvor mange mennesker som mistet livet som følge av tiltak gjennomført under Stalins lederskap er svært varierende, men et gjennomsnitts overslag lyder på 20 millioner over en 23-årsperiode. Millioner av mennesker ble sendt i Gulag-konsentrasjonsleirene.


JuliRediger

Adolf Hitler var fra 1921 «fører» for Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti, fra 1933 rikskansler og fra 1934 «fører og rikskansler» og samtidig regjeringssjef og statsoverhode for Det tyske rike. Han var østerriker av fødsel og bakgrunn, men flyttet til Tyskland i 1913 og ble tysk statsborger i 1932. Han etablerte det nasjonalsosialistiske diktatur «Det tredje rike» i Tyskland, forbød alle opposisjonspartier og forfulgte politiske, ideologiske og kulturelle motstandere og personer tilhørende forskjellige minoritetsgrupper, rasemessig eller på annet vis. Han fremmet en nyhedensk og rasistisk «blod og rase»-ideologi, og bedrev en systematisk diskriminering og senere forfølgelse av jødene som kostet rundt seks millioner europeiske jøder livet i holocaust.


AugustRediger

Hannibal (punisk: «Baal er meg nådig», født 247 f.Kr., død 182 f.Kr.) var en fønikisk statsmann, politiker og general fra Karthago. Han er mest kjent for sine bedrifter i den andre punerkrigen da han førte en armé fra Hispania over Pyreneene og Alpene inn i Italia hvor han gjentatte ganger nedkjempet hærstyrker fra den romerske republikk.

Hannibal er regnet som en av de aller beste militære ledere gjennom tidene, likestilt med Aleksander den store, Julius Cæsar, Scipio Africanus og Napoleon. Militærhistorikeren Theodore Ayrault Dodge kalte Hannibal «strategiens far».