Portal:Europas historie/Utvalgt artikkel/Arkiv

Arkiv over utvalgte artikler fra Portal:Europas historie

2006Rediger

AprilRediger

Hålogaland var navnet på området nord for Trøndelag fram til middelalderen. I tiden før innføringen av kristendommen i Norge, var Hålogaland et selvstendig småkongedømme i de nåværende fylkene Nordland og Troms, nord for Namdalen i Nord-Trøndelag og sør for Lyngen i Troms. Hålogaland har en framtrende plass i sagaene, «mye mer enn forventet av et sted så langt nord», ifølge Wikipedias engelske tekst. Men Nord-Norge ble tidlig bebodd. De eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland.


MaiRediger

Angelsakserne var en gruppe av germanske stammer, anglerne og sakserne fra Angeln (idag Syd-Slesvig) og Sachsen (tilsvarer det nåværende Niedersachsen) i dagens Nord-Tyskland, som ble dominerende i det området som utgjør dagens England fra midten av 4. århundre. De slo seg ned i England etter at romerne avskrev England og trakk seg ut. Det er fra angelsakserne at den moderne engelske nasjon utviklet seg, blant annet kommer ordet «England» fra «Anglernes land», og angelsakserne tok med seg sitt gammelsaksisk/gammelnedertyske språk, som utviklet seg til dagens engelsk.


JuniRediger

Etter flere branner, ulykker, provisoriske reparasjoner og manglende vedlikehold var Nidarosdomen ved midten av 1800-tallet redusert til et halvt ruinert byggverk som hadde mistet mye av sitt opprinnelige preg. Restaureringen av Nidarosdomen var det vel hundreårige arbeidet som forvandlet kirkeresten til den storslåtte katedralen vi ser i dag. Restaureringsarbeidet er det største som noen gang er foretatt i Norge, og valgene som ble foretatt under restaureringen preger i høyeste grad bygningen slik den framstår i dag. Dette skyldes særlig at det er svært begrensede kilder for det opprinnelige utseendet til kirken, noe som krevde en stor grad av rekonstruksjon og gjenoppbygning på friere kunstnerisk grunnlag.


JuliRediger

Rosekrigene er et navn på den periodevise borgerkrigstilstanden i England mellom 1455 og 1487. Kampen sto om Englands trone, og hovedmotstanderne var huset York og huset Lancaster. Begge slekter stammet fra huset Plantagenet, idet de kunne spore sine aner til Edvard III. Navnet Rosekrigene ble ikke brukt i samtiden. Det har sitt opphav i symbolene som ble brukt av partene, en hvit rose for York og en rød for Lancaster.


AugustRediger

Andre verdenskrig er den mest omfattende militære konflikt i verdenshistorien, og involverte en stor del av verdens land og ble utkjempet samtidig i flere verdensdeler. Selv om det hadde vært krig i Asia siden 1931; er mest utbredte oppfattning blant faghistorikere og folk flest at andre verdenskrig brøt ut i 1939, da Tyskland invaderte Polen 1. september med påfølgende krigserklæringer fra Storbritannia og Frankrike.

Krigen ble utkjempet av to grupperinger: aksemaktene, som bestod av Tyskland, Italia, Japan og deres allierte, og de allierte, Storbritannia, USA, Sovjetunionen, Frankrike og Kina.

Den andre verdenskrig raste frem til 1945, og endte med aksemaktenes totale nederlag. I løpet av krigen hadde hele 60 millioner mennesker mistet livet, noe som gjør andre verdenskrig til historiens blodigste konflikt.


SeptemberRediger


OktoberRediger

Portal:Europas historie/Utvalgt artikkel/oktober 2006

NovemberRediger

Portal:Europas historie/Utvalgt artikkel/november 2006

DesemberRediger

Portal:Europas historie/Utvalgt artikkel/desember 2006

2008Rediger

FebruarRediger

 
«Stormen av Bastillen». Maleri av Jean-Pierre Louis Laurent Houel, 1789

Den franske revolusjon var en periode i fransk historie (17891799) med kraftige politiske, sosiale og økonomiske omveltninger. Resultatet var at det monarkiske franske eneveldet falt og markerte slutten på en tusenårig stendersamfunn. Revolusjonen skyldtes det voksende borgerskaps misnøye med et tungrodd statsapparat som syntes ute av stand til å takle Frankrikes økende økonomiske, sosiale og utenrikspolitiske problemer. Vanskelighetene skyldtes landets kostbare deltakelse i den amerikanske uavhengighetskrig, flere uår innen landbruket og ineffektiviteten i et uoversiktlig forvaltningssystem der maktposisjoner var forbeholdt adelen. Revolusjonen var sterkt inspirert av opplysningstidens idealer om demokratisering og frihet.

Den franske revolusjon skapte ringvirkninger over hele Europa. Kollisjonen mellom gamle og nye tanker og rivaliserende maktkonstellasjoner resulterte i en rekke kriger og voldeligheter. Revolusjonens idealer om menneskerettigheter, enkeltindividets ukrenkelighet og demokratisk styring som grunnleggende prinsipper for ethvert sunt samfunn, har preget Vestens utvikling frem til i dag.