Portal:Den europeiske union/Medlemsland

Forside Institusjoner Medlemsland Kategorier
Den europeiske unions portal
Pix.gif
Pix.gif
Pix.gif
Pix.gif

27 suverene nasjonalstater har blitt innlemmet i Den europeiske union (EU) siden dens de facto-opprinnelse i 1951, som Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF). Det opprinnelige medlemstallet var på seks, men siden har det blitt gjennomført i alt seks suksessive utvidelser av Unionen. Den største skjedde 1. mai 2004 når ti land sluttet seg til. EU består i dag av tyve republikker, seks kongedømmer og et storhertugdømme.

Bulgaria og Romania er de nyeste medlemmene da de ble innlemmet i 1. januar 2007. Forhandlinger pågår også med andre land. Utvidelsesprosessen er noen ganger omtalt som europeisk integrasjon. Dette uttrykket er imidlertid også brukt om dybden i samarbeidet mellom EUs medlemsland som øker i takt med nasjonale regjeringers harmonisering av lover seg imellom. For at et land kan bli medlem av Unionen må det oppfylle økonomiske og politiske krav, alment kjent som København-kriteriene. Disse krever i generelle trekk at kandidatlandet har en sekulær, demokratisk regjering og tilsvarende institusjoner. Det legges også vekt på rettstat og friheter. Slik det er utformet i Traktat om europeisk union, er enhver utvidelse avhengig av enighet blant medlemsland samt Europaparlamentet.

Kongeriket Belgia er et lite vesteuropeisk land (føderalt kongedømme) som grenser til Nederland, Tyskland, Luxembourg og Frankrike, og det har dessuten en liten kystlinje mot Nordsjøen.
Flag of Belgium.svg
Great Coat of Arms of Belgium.svg
Republikken Bulgaria er et land i Sørøst-Europa. Det grenser til Romania i nord, Svartehavet i øst, Hellas, Tyrkia i sør og Serbia og Republikken Makedonia i vest.

Bulgaria dekker et areal på 110 994 km², og har 7 385 367 innbyggere (2006). Landet er medlem av både NATO og EU. Georgi Părvanov har vært president siden 2002, mens Boǐko Borisov er statsminister.

Landets historie strekker seg tilbake til dannelsen av Det første bulgarske riket på 600-tallet. Bulgaria var også en del av Det osmanske rike i en femhundreårsperiode fra 1396 til 1908. På 1900-tallet var Bulgaria involvert på tysk side i begge verdenskrigene, før landet kom inn under sovjetisk innflytelse etter andre verdenskrig. Bulgaria var i etterkrigstiden en kommunistisk ettpartistat, før regimet på fredelig vis gav fra seg makten i 1990-91.

Flag of Bulgaria.svg
Coat of arms of Bulgaria.svg
Kongeriket Danmark er et land i Norden. Landet er et konstitusjonelt monarki, som omfatter landet Danmark og to selvstyrte områder, øygruppen Færøyene og øya Grønland i Nord-Amerika. Det bor ca. 5,5 millioner mennesker i Danmark, og nesten en fjerdedel av dem bor i hovedstaden København.

Danmark består geografisk av halvøya Jylland og 443 navngitte øyer, hvorav 72 er bebodd (2008). Landet er plassert i Skandinavia med Skagerrak i nord, Kattegat og Østersjøen i øst og Nordsjøen i vest. Landet grenser mot Tyskland i sør. De to største øyene er Sjælland og Fyn. Hovedstaden København ligger på Sjælland.

Flag of Denmark.svg
COA of Denmark.svg
Republikken Estland er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet av de tre tidligere sovjetiske republikkene som utgjør Baltikum. Det grenser mot Østersjøen i nord og vest, mot Latvia i sør og Russland i øst. Estland består av en flat halvøy, og i Østersjøen finner man de to store øyene Saaremaa og Hiiumaa. Grensen mot Russland domineres av innsjøen Peipus.

Estlands hovedstad og største by er Tallinn med 401 996 innbyggere (1. mars 2008). Før annen verdenskrig var 90 % av befolkningen estere, men på grunn av deportasjoner og innflytting av russere er deres andel sunket til 68,8 %. Den resterende sammensetningen er 25,6 % russere, 2,1 % ukrainere, 1,2 % hviterussere, 0,8 % finner og 1,5 % som er av andre folkeslag. Forventet levealder er for menn 64 år og for kvinner er den 75 år.

Flag of Estonia.svg
Coat of arms of Estonia.svg
Republikken Finland er et land i Norden, nordøst i Europa. Landet grenser til Norge, Sverige og Russland, og har også en lang kystlinje mot Østersjøen. Finland er medlem av Den europeiske union (EU).
Flag of Finland.svg
Coat of arms of Finland.svg
Republikken Frankrike er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler. Frankrike i Europa strekker seg fra Middelhavet til Nordsjøen, og fra Rhinen til Atlanterhavet. Landet grenser til Andorra, Belgia, Italia, Luxembourg, Monaco, Spania, Sveits og Tyskland. Det oversjøiske departementet Fransk Guyana grenser til Brasil og Surinam.

Frankrike er et demokrati organisert som en enhetsstatlig semi-presidentiell republikk. Det er et industriland med den sjette største økonomien i verden (2005). Landets hovedidealer framlegges i Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter. Frankrike var et av grunnleggerne av Den europeiske union og De forente nasjoner, og medlem av La Francophonie, G8 og Latinske unionen. Landet er arealmessig det største i EU. Det er også et av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd og har dermed vetorett, og det er en av de åtte bekreftede statene med atomvåpen.

Flag of France.svg
Armoiries république française.svg
Republikken Hellas er et land i Sørøst-Europa.

Hellas har vært medlem av EU siden 1981, NATO siden 1952 og OECD siden 1961. Ifølge Det internasjonale pengefondet er gjennomsnittlig inntekt i Hellas for året 2007

Flag of Greece.svg
Coat of arms of Greece.svg
Republikken Irland er et land på øya øya Irland utenfor den nordvestlige kysten av Europa. Landet dekker 56 av øya og grenser til Nord-Irland, som er en del av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.
Flag of Ireland.svg
Coat of arms of Ireland.svg
Republikken Italia er et land i middelhavsregionen i det sydlige Europa. Landet er en republikk, og omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Italia grenser mot Frankrike i vest, Sveits og Østerrike i nord og Slovenia i øst. De uavhengige statene San Marino og Vatikanstaten er enklaver omsluttet av italiensk territorium. Italia var en av de opprinnelige medlemsstatene i det som nå er Den europeiske union, og er medlem i De forente nasjoner, NATO og G8.
Flag of Italy.svg
Italy-Emblem.svg
Republikken Kroatia ble medlem av EU i 2013. Landet grenser mot Adriaterhavet i sørvest, Slovenia i nordvest, Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-Hercegovina og Montenegro i øst. Hovedstaden og det økonomiske senter er Zagreb. Landet er en tidligere jugoslavisk republikk og består av 21 fylker. Landskapet domineres av en lavslette i øst (Slavonia og et sørgående fjellandskap langs havet i vest (Dalmatia). Kysten i vest har siden omkring 2000 hatt et kraftig oppsving i turisme, landets nye hovednæring.
Flag of Croatia.svg
Coat of arms of Croatia.svg
Republikken Kypros er en øystat i Middelhavet, 50 km syd for Tyrkia. Geografisk sett er Kypros en del av Anatolia, og er dermed et Asiatisk land. Men kulturen har vært europeisk siden ca. år 1600 f.Kr. Dagens befolkning er Tyrkisk og Gresk, i språk og kultur.

Utenrikshandelen består av import av olje, mat, masoner og diverse tekstiler. Varer det blir eksportert mye av er klær og sko, frukt og grønnsaker. Handelspartnere er Italia, Storbritannia og USA.

Flag of Cyprus.svg
Republikken Latvia is a country in Northern Europe. It shares land borders with two fellow Baltic states – Estonia to the north and Lithuania to the south – and both Russia and Belarus to the east. In the west, Latvia shares a maritime border with Sweden. The capital of Latvia is Riga. Latvia has been a member state of the European Union since May 1, 2004. Latvia still has one of the lowest standards of living in the EU, though its economy has one of the highest growth rates.
Flag of Latvia.svg
Coat of Arms of Latvia.svg
Republikken Litauen er et land regnes som en del av Nord-Europa. Landet ligger ved Østersjøens sørøstlige bredde og grenser til Latvia i nord, Hviterussland i øst og Polen og den russiske eksklaven Kaliningrad oblast i sør. Landet har en befolkning på 3,4 millioner, og dets hovedstad og største by er Vilnius.

1300-tallet var Litauen det største landet i Europa, og dagens Hviterussland, Ukraina samt deler av Polen og Russland var områder underlagt Storhertugdømmet Litauen. Med Lublinunionen av 1569 formet Polen og Litauen en ny stat, Det polsk-litauiske samveldet. Samveldet varte i over to hundreår, fram til nabolandene begynte å trekke store deler av samveldets landområder ut av unionen, fra 1772 til 1795. Det russiske keiserdømmet overtok nå størstedelen av Litauens territorium. Etter første verdenskrig ble Litauens uavhengighetserklæring skrevet under den 16. februar 1918, og landet ble nå på ny opprettet som en suveren stat. Fra 1940 ble Litauen først okkupert av Sovjetunionen, og deretter av Tyskland. Da andre verdenskrig nærmet seg slutten i 1944 trakk nazistene seg tilbake, og Sovjetunionen okkuperte Litauen på nytt. Den 11. mars 1990 ble Litauen den første sovjetrepublikken som erklærte sin uavhengighet fra unionen.

Flag of Lithuania.svg
Coat of Arms of Lithuania.svg
Storhertugdømmet Luxembourg er et lite land i det nordvestlige Europa; det grenser til Belgia i vest, til Tyskland i øst og til Frankrike i sør.
Flag of Luxembourg.svg
Republikken Malta er en republikk i Middelhavet syd for Sicilia.

Øygruppen Malta består av seks øyer. De tre store øyene Malta, Gozo og Comino er alle bebodde, mens de tre små øyene Cominotto, Filfla og St.Paul er ubebodde. Malta er den størst av øyene, ca. 27 km lang og ca. 14 km på det bredeste, Gozo er tilsvarende 14 km lang og 7 km bred, Comino er bare 2,6 kvadratkilometer.

Flag of Malta.svg
Coat of arms of Malta.svg
Nederland er et land i Vest-Europa som ligger mellom Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Andre viktige byer er Rotterdam med en av verdens største havner og Utrecht sentralt i landet, som er byen de fleste jernbanelinjer og motorveier passerer gjennom eller langs. I den nordlige delen av landet spiller Groningen en viktig rolle mens Eindhoven i sør er landets femte største by, og blant annet huser Philips. Kommunen med flest innbyggere er Amsterdam.

Nederland er, som Aruba Curaçao og Sint Maarten, en del av Kongeriket Nederlandene (Koninkrijk der Nederlanden). Forholdene mellom disse statene er fastlagt i Statutter for Kongeriket Nederlandene (Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden).

Tidligere ble landet kalt Holland, dette er egentlig kun navnet på provinsene Noord- og Zuid-Holland, som ligger i området ved kysten mellom IJsselmeer og Zeeland. Disse var i en overgang det altdominerende område i de nordlige Nederlandene.

Nederland er et av de tettest befolkede og geografisk lavestliggende land i verden og er kjent for sine diker, vindmøller, tulipaner, tresko, og den sosiale toleranse. I Haag ligger den internasjonale domstolen.

Flag of the Netherlands.svg
Royal Coat of Arms of the Netherlands.svg
Republikken Polen er et land i Sentral-Europa. Det ligger i midten av Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven). Polen deler også sjøgrenser med Danmark og Sverige. Med et areal på 312 679 km² er Polen verdens 69. største land. Polens befolkning utgjør over 38,1 millioner mennesker, for det meste bosatt i store byer som Łódź, landets historiske hovedstad Kraków eller nåværende hovedstad Warszawa.
Flag of Poland.svg
Herb Polski.svg
Republikken Portugal er et land i det sydvestlige Europa. Landets hovedstad er Lisboa. Portugal ligger på den iberiske halvøyen og grenser bare til Spania, men har også lang kystlinje mot Atlanterhavet.
Flag of Portugal.svg
Coat of arms of Portugal.svg
Romania er et land i det sørøstlige Mellom-Europa som har vært regnet for å tilhøre både Øst-Europa og Balkan. Det gjennomskjæres av elven Donaus nedre løp og av fjellkjeden Karpatene. Det grenser til Svartehavet i øst, Bulgaria i sør, Serbia og Ungarn i vest, Ukraina i nord (og ved Donaus utløp) og Moldova i nordøst.

Det moderne Romania oppstod i 1859 som en union mellom fyrstedømmene Moldavia og Valakia. Den tredje hoveddelen av Romania, Transilvania, ble avstått av Ungarn ved Trianon-traktaten etter første verdenskrig. Romanias hovedstad og største by er Bucureşti. I 2004 ble Romania medlem i NATO, og i 2007 gikk landet inn i EU.

Flag of Romania.svg
Coat of arms of Romania.svg
Den slovakiske republikk ligger i Sentral-Europa. Den grenser til Tsjekkia i nordvest, til Polen i nord, til Ukraina i øst, til Ungarn i syd og til Østerrike i sydvest.
Flag of Slovakia.svg
Coat of Arms of Slovakia.svg
Republikken Slovenia er et land i det sørlige sentral-Europa som grenser til Italia i vest, Adriaterhavet i sørvest, Kroatia i sør og øst, Ungarn i nordøst og Østerrike i nord.

Slovenia var en del av Østerrike-Ungarn til 1918 og en del av Jugoslavia fra 1918 til 1991. Landet ble medlem av EU den 1. mai 2004 sammen med ni andre land. Det er også med i Europarådet, NATO og har en rolle som observatør i La Francophonie.

Flag of Slovenia.svg
Coat of Arms of Slovenia.svg
Kongeriket Spania er et land på på Den iberiske halvøy i Syd-Europa. Landet grenser i nord mot Andorra og Frankrike, i sør mot Gibraltar og Middelhavet, og i vest mot Portugal. Byene Ceuta og Melilla grenser mot Marokko. Spanias hovedstad er Madrid. Det høyeste fjellet i Spania er det vulkanske Teide (3717 moh.), som ligger på Tenerife. Det spanske kongedømmet omfatter også øygruppen Balearene (bl.a. Menorca, Mallorca og Ibiza (Eivissa) i Middelhavet), Kanariøyene (i Atlanterhavet) og La Isla Perejil (i Middelhavet). Spania har også suverenitet over Llívia som tilhører Catalonia, men som ligger omsluttet av Frankrike, nord for Andorra.
Flag of Spain.svg
Escudo de España ajunstado a la norma heráldica.svg
Kongeriket Sverige er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på omlag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med omlag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.
Flag of Sweden.svg
Great coat of arms of Sweden.svg
Den tsjekkiske republikk er et land i Sentral-Europa. Det ligger i midten av Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Østerrike, i øst mot Slovakia og i nord mot Polen. Tsjekkia omfatter de historiske landskapene Böhmen (Čechy), Mähren (Morava) og deler av Schlesien (Slezsko). Landets hovedstad og største by er Praha. Andre større byer er Brno, Ostrava, Zlín, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Liberec, Olomouc og Ústí nad Labem.
Flag of the Czech Republic.svg
Coat of arms of the Czech Republic.svg
Forbundsrepublikken Tyskland er et land i Sentral-Europa. Landet er en føderasjon av 16 forbundsstater og er et av verdens største industriland.Tyskland grenser i nord mot Nordsjøen, Danmark og Østersjøen, i øst mot Polen og Tsjekkia, i syd mot Østerrike og Sveits og i vest mot Frankrike, Luxembourg, Belgia og Nederland. Med over 82 millioner innbyggere er Tyskland det største av landene i Europa målt i folketall, dersom man ser bort fra Russland som delvis ligger i Asia. Tyskland er en av stormaktene i Den europeiske union.
Flag of Germany.svg
Coat of Arms of Germany.svg
Republikken Ungarn er et land i Sentral-Europa. Det er et sletteland omgitt av en halvsirkel av Karpatene. Ungarn grenser til Østerrike, Slovakia, Ukraina, Romania, Kroatia, Serbia og Slovenia.
Flag of Hungary.svg
Coat of Arms of Hungary.svg
Republikken Østerrike er en forbundsstat i Sentral-Europa, og består av ni delstater, hvert med eget parlament og regjering. Østerrike er omgitt av land på alle sider, og grenser mot Liechtenstein og Sveits i vest, Italia og Slovenia i sør, Ungarn og Slovakia i øst, og Tyskland og Tsjekkia i nord. Hovedstaden er Wien. Østerrike har 8,3 millioner innbyggere, hvorav tre fjerdedeler tilhører den romersk-katolske tro. Det offisielle språket er tysk, som snakkes i dialektiske former. Ut over det er slovensk, kroatisk og ungarsk anerkjente minoritetsspråk.
Flag of Austria.svg
Austria Bundesadler.svg