Åpne hovedmenyen
Bodø komm.svg
NO 1804 Bodø.svg
Bodø portal.jpg
Bodø (nordsamisk: Budejju, lulesamisk: Bådåddjo, pitesamisk: Buvdda) er en by og bykommune i det tradisjonelle landskapet Salten, og er Nordlands største by og fylkeshovedstad, og den nest største byen nord for Trondheim etter Tromsø. Bodø er den 15. største kommunen, 15. største tettsted og den 14. største byen i Norge etter folketall. Bodøregionen er også den minste byregionen av 15 byregioner i Norge, med 51 870 innbyggere, hvorav 48 767 bor i Bodø. Bodø er også den tiende raskest voksende byen i Norge.

Navnet Bodø er først kjent fra 1500-tallet, som navnet på det len som lå under lensherresetet Bodøgård (som ligger 2-3 km sørøst for Bodø sentrum). Det gammelnorske navnet på denne gården var Bodin, som trolig er sammensatt av det gammelnorske boði «båe, undervannsskjær» (etter båene i viken utenfor Bodøsjøen, som er gårdens nauststed) og vin «havnegang, grasslette». I så fall betyr Bodin «grassletta ved båe-vika». Dette navnet, som ble uttalt «Bådin», med trykk på å-en og tonefall som i «Karin», utviklet seg i folkemålet til Bòddøya («Båddøya»), og Bodø er en fordanskning av den formen.

Les mer…

Utvalgt sted

Universitetet i Nordland (UiN), tidligere Høgskolen i Bodø (HIBO), ble etablert 1. januar 2011 etter en sammenslåing av flere mindre høgskoler. Universitetet har i dag omkring 5 000 studenter og 430 tilsatte. Universitetet er ett av åtte statlige universiteter i Norge og er et resultat av at tre høgskoler i Nordland ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994. Universitetet har filialer i Mo i Rana og Stokmarknes, samt undervisning i Steigen, Tysfjord, Sør-Helgeland og ved Vensmoen studiesenter. I Bodø har universitetet samlet sin virksomhet på Mørkved. Frode Mellemvik var rektor frem til 31. juli 2007. For perioden 1. august 2007 til 31. juli 2011 har universitetet ansatt professor Pål A. Pedersen, tidligere dekan ved Handelshøgskolen i Bodø.

Universitetet tilbyr vel 80 fag- og profesjonsstudier innen fiskeri- og naturfag, samfunnsfag, handelsfag, sykepleie og lærerutdanning. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og enkelte doktorgradstudier, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger. Universitetet tilbyr internasjonalisering av studier, både muligheter for å ta deler av sin ordinære utdanning i utlandet, eller ved å fortsette å utdanne seg i utlandet etter endte studier. UiN er medlem av European University Association. Les mer…

Utvalgt bodøværing

Tore Gjelsvik (født 7. september 1917 i Bodø, død 23. januar 2006) var en norsk geolog, forsker og direktør for Norsk Polarinstitutt. Under andre verdenskrig spilte han en sentral rolle i den norske motstandsbevegelsen.

Gjelsvik var utdannet cand.real ved Universitetet i Oslo. Han ble dr.philos i 1953. Under den tyske invasjonen av Norge i 1940 deltok han i kampene i Østfold. Gjelsvik var blant de første som begynte å organisere motstandsgrupper. I oktober 1940 organiserte han forbindelsen mellom den første større motstandsgruppen, R-gruppen i Oslo, og dens kontakter landet rundt. Han ble sentral i Sivorg, og hadde kontakter med Milorg og XU. I 1943 ble han medlem av Koordinasjonskomiteen (KK) og etterhvert leder for KKs sekreteriat. Han var også sentral i utgivelsen av den illegale avisen Bulletinen.

Under den tyske opprullingen av motstandsorganisasjonene i 1944 arbeidet han med å sikre og gjenopprette kontaktnettverkene. Han var sentral i kampen mot Arbeidstjenesten, der han var pådriver for en mer aktiv innsats fra motstandsbevegelsen og vant gehør for dette. Høsten 1944 var han en av bare 4 gjenværende medlemmer av KK. I januar 1945 ble han nesten tatt av Statspolitiet, men klarte å flykte over grensen til Sverige med skuddsår i skulderen. Han var kort tid etter tilbake i Norge, og deltok sammen med Alf Sanengen fra KK i Hjemmefrontens Ledelse. Etterhvert ledet han også HLs sekretariat.

Gjelsvik arbeidet som geologisk konsulent 194552 og statsgeolog 195259. I denne perioden arbeidet han også for FN. Fra 1960 til han ble pensjonert i 1983 var han direktør for Norsk Polarinstitutt. Han hadde en sentral rolle i oppbyggingen av Norges Hjemmefrontmuseum, og satt i museets råd fra 1962 til staten overtok driften i 1995. Les mer…

Utvalgt bilde
Landegode lighthouse.jpg

Landegode fyr i skumringen.

Gode artikler og lister

Utmerkede artikler Utmerkede artikler:
Ingen artikler i kategorien Bodø har blitt klassifiser som en utmerket artikkel enda.Anbefalte artikler Anbefalte artikler:


Vet du om en god artikkel med Bodø-relatert innhold?
Det kan være alt fra et sted i Bodø kommune, en person, en bedrift, eller et hvilket som helst tema fra Bodø som er velskrevet og har mye nyttig informasjon?. Nominer den som Utmerket artikkel, Anbefalt artikkel, eller begge delene. Kriteriene for de forskjellige utmerkelsene finnes i lenkene i deloverskriftene over.

Underprosjekter

Underprosjektene til Bodøportalen er et prosjekt hvor vi sammen kan gjøre artiklene relatert til Bodø enda bedre. Målet vårt er å få utmerkede og anbefalte artikler, for per idag har vi kun én (se deloverskriften over).

På disse sidene vil du også finne arkivene, og også lenkene sånn at du kan redigere innholdet. Sammen jobber vi for en mest mulig oversiktlig portal, og som helst er uten redigeringslenker. Underprosjektshovedsiden finner du her.


Relaterte portaler

Norge · Oslo · Tromsø · Bergen · Ålesund
Arendal · Stavanger · Trondheim · Kautokeino

Visste du at…
  • …at det er kaldere i Oslo enn i Bodø om vinteren?
  • …at Landegode før het Gygerøy, men lokalbefolkningen endret navnet siden Gygerøy var for frastøtende?
  • …at vikinger fra Bodø var kjent over hele Skandinavia for sine båtbyggerkunster?
Kultur og attraksjoner
Bodø kommunes byvåpen

Bodø er den første byen du kommer til etter polarsirkelen, og det er tydelig i byens kultur. Bodøs byvåpen er en gul sol på rød bakgrunn som symboliserer midnattsola. Det er tegnet av Hallvard Trætteberg, og ble vedtatt ved regjeringens resolusjon den 24. juli 1959. Symbolikken er at Bodø er den første byen nord for polarsirkelen og følgelig den sørligste byen i Norge med midnattsol.

Bodøs turistattraksjoner befinner seg hovedsakelig utenfor byen og i naturen. Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannstrøm, og ligger 30 kilometer, langs vei, sørøst for Bodø sentrum. Fjellene og øyene i Bodøregionen er blant Norges mest uberørte fjellandskap, og bare du går opp på byfjellet Keiservarden vil du få en panoramautsikt over Lofoten, Landegode og Børvasstindan. En populær måte å tilbringe tiden på i Bodø, er å gå opp hit, og aller helst om natten, og få oppleve midnattssol eller nordlys. Les mer…

Politikk
Ole Henrik Hjartøy (H) er ordfører i Bodø kommune.

Bodø kommune styres i dag av Høyre med Ole Henrik Hjartøy som ordfører. Etter valget i 2011 har partiet en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Ellers er Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti representert i bystyret.

Bodø bystyre bruker formannskapsmodellen hvor ¼ av bystyret sitter i et formannskap hvor partiene er representert forholdsmessig med flere underkomiteer hvor bystyrerepresentatene er medlemmer. De senere år har det også kommet enkelte som ønsker å innføre parlamentarisme med byråd i Bodø kommune. I mars 2006 ble det nedsatt et demokratiutvalg som innstilte på at «Bystyret er positiv til at parlamentarisme kan innføres som styringsform i Bodø kommune.» og at de ønsket å utrede dette, men dette fikk ikke flertall når det kom opp til behandling. Les mer…

Utdanning

Bodø er en av byene i Nord-Norge med lengst tradisjon innen høyere utdanning. Fra 1895 hadde byen et privatgymnas, som fra 1900 var offentlig. I 1920 ble det opprettet sykepleierutdanning i Bodø, og i 1951 fikk byen høyere utdanning for allmenlærere. Utdanningstilbudet i Bodø blir stadig bedre og Høgskolen i Bodø skolen stadig utvidet, og 1. januar 2011 fikk Høgskolen i Bodø Universitetsstatus, og ble Universitetet i Nordland (UiN). I august 1997 åpnet Politihøgskolen avdeling Bodø, som er én av landets to politihøgskoler,

St. Eystein katolske skole er den eneste privatskolen i Bodø og den fjerde katolske skolen i Norge. Resten av grunn- og videregående utdanning foregår i offentlig regi. Hele 25 % av elevene ved videregående skoler i Nordland går ved enten Bodø eller Bodin videregående skole, som er de to videregående skolene i byen. I Bodø finnes det tilsammen 25 grunnskoler, hvorav en, St. Eystein skole, er en privatskole. 15 av disse grunnskolene ligger i Bodø by, tre av dem i forsteder rundt Bodø, to av dem på øyer utenfor Bodø og de gjenværende fem ligger rundt i kommunen, to nord for Bodø, tre sør for Bodø. 14 er både barne- og ungdomsskoler, fire er ungdomsskoler og sju er kun barneskoler. Les mer…

Kategorier og lenker

Wikipedia svg logo.svg Artikkelen Bodø (en) Category:Bodø – galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons

Wikinews-logo.svg Wikinytt: Portal:Bodø – relatert nyhetssak


Kategoritre

Flere portaler