Portal:Bodø

Bodø komm.svg
NO 1804 Bodø.svg
Bodø portal.jpg
Bodø (nordsamisk: Budejju, lulesamisk: Bådåddjo, pitesamisk: Buvdda) er en by og bykommune i det tradisjonelle landskapet Salten, og er Nordlands største by og fylkeshovedstad, og den nest største byen nord for Trondheim etter Tromsø. Bodø er den 15. største kommunen, 15. største tettsted og den 14. største byen i Norge etter folketall. Bodøregionen er også den minste byregionen av 15 byregioner i Norge, med 51 870 innbyggere, hvorav 48 767 bor i Bodø. Bodø er også den tiende raskest voksende byen i Norge.

Navnet Bodø er først kjent fra 1500-tallet, som navnet på det len som lå under lensherresetet Bodøgård (som ligger 2-3 km sørøst for Bodø sentrum). Det gammelnorske navnet på denne gården var Bodin, som trolig er sammensatt av det gammelnorske boði «båe, undervannsskjær» (etter båene i viken utenfor Bodøsjøen, som er gårdens nauststed) og vin «havnegang, grasslette». I så fall betyr Bodin «grassletta ved båe-vika». Dette navnet, som ble uttalt «Bådin», med trykk på å-en og tonefall som i «Karin», utviklet seg i folkemålet til Bòddøya («Båddøya»), og Bodø er en fordanskning av den formen.

Les mer…

Utvalgt sted

Sjunkhatten nasjonalpark (Dávga suoddjimpárkka) er en norsk nasjonalpark som ligger i et kupert fjell- og dalområde i Nordland; nord for Bodø og sør/vest for Sørfolda-fjorden. Parken ble opprettet i 2010, for å «ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep». Den dekker et område på 417,5 km².

Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold. Parken har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge. Landskapet er preget av erosjon fra isbreer, med spisse topper og avrunda fjell, dalbotner og morener. Området har mange elver og vann, og viltre fjellelver preger landskapet. Det finnes flere sjeldne plante- og dyrearter hvorav 18 er såkalte rødlistearter.

Verneområdet har også en sjeldent høy grottetetthet og framstår som et av de viktigste grotteområdene i Norge. Næringsinteressene i verneområdet er knyttet til tradisjonelle næringer. Duokta reinbeitedistrikt ligger innenfor nasjonalparken og har beiteinteresser i store deler av området. Jordbruket har også beiteinteresser, det beiter flere tusen sauer innenfor nasjonalparken. Les mer…

Utvalgt bodøværing

Fridthjov Anderssen (født 26. april 1876, død 9. mai 1937) var en norsk komponist. Han virket i Bodø hele sitt liv som organist, kordirigent og komponist. I 1886 flyttet familien til Hernes ved Bodø. Alle søskene var aktive i byens musikkliv, og Fridthjov vokste opp i et godt musikkmiljø. Fridthjov begynte tidlig å spille orgel, og faren kjøpte også et piano i slutten av 1880-årene.

Fra 1902 bodde han i Bodø. Han arbeidet som dirigent for kor (Bodø Håndverkersangforening, og Bodø Sangforening), som organist (i 1905 fikk han stilling som organist i Bodø kirke), som leder av orkesteret og av hormusikken, og som lærer i pianospill.

Fridthjov Anderssen ble mest kjent for sine korverk. I perioden 1902-1904 komponerte han «Utfærdsdråpa», til tekst av Per Sivle for solister, kor og orkester.

Verket «Nordland» for baryton og mannskor til tekst av Knut Hamsun ble komponert i 1913. Det var et bestillingsverk for Nordlands sangerforbund, som skulle framføre det i forbindelse med landssangerstevnet i Oslo i 1914. Sangerforbundet, bestående av 90 mann, gjorde en konsertturné langs kysten sørover til Oslo. Konserten i Oslo ble en stor suksess, og bidro til å gjøre Fridthjov Anderssen kjent. Les mer…

Utvalgt bilde
SandhornetFromBodo.JPG

Utsikt mot Sandhornet fra Bodø. Hustakene fra sentrum synes i forgrunnen.

Gode artikler og lister

Utmerkede artikler Utmerkede artikler:
Ingen artikler i kategorien Bodø har blitt klassifiser som en utmerket artikkel enda.Anbefalte artikler Anbefalte artikler:


Vet du om en god artikkel med Bodø-relatert innhold?
Det kan være alt fra et sted i Bodø kommune, en person, en bedrift, eller et hvilket som helst tema fra Bodø som er velskrevet og har mye nyttig informasjon?. Nominer den som Utmerket artikkel, Anbefalt artikkel, eller begge delene. Kriteriene for de forskjellige utmerkelsene finnes i lenkene i deloverskriftene over.

Underprosjekter

Underprosjektene til Bodøportalen er et prosjekt hvor vi sammen kan gjøre artiklene relatert til Bodø enda bedre. Målet vårt er å få utmerkede og anbefalte artikler, for per idag har vi kun én (se deloverskriften over).

På disse sidene vil du også finne arkivene, og også lenkene sånn at du kan redigere innholdet. Sammen jobber vi for en mest mulig oversiktlig portal, og som helst er uten redigeringslenker. Underprosjektshovedsiden finner du her.


Relaterte portaler

Norge · Oslo · Tromsø · Bergen · Ålesund
Arendal · Stavanger · Trondheim · Kautokeino

Visste du at…
  • …at gamle Kjerringøy Handelsteds hovedbygg kun er farget hvit på sjøsiden siden de ikke hadde råd til å male hele huset?
  • …at Beiarn er en del av det statistiske begrepet Bodøregionen, men ikke Fauske?
  • …at gamle Kjerringøy Handelsteds hovedbygg kun er farget hvit på sjøsiden siden de ikke hadde råd til å ma
Kultur og attraksjoner
Bodø kommunes byvåpen

Bodø er den første byen du kommer til etter polarsirkelen, og det er tydelig i byens kultur. Bodøs byvåpen er en gul sol på rød bakgrunn som symboliserer midnattsola. Det er tegnet av Hallvard Trætteberg, og ble vedtatt ved regjeringens resolusjon den 24. juli 1959. Symbolikken er at Bodø er den første byen nord for polarsirkelen og følgelig den sørligste byen i Norge med midnattsol.

Bodøs turistattraksjoner befinner seg hovedsakelig utenfor byen og i naturen. Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannstrøm, og ligger 30 kilometer, langs vei, sørøst for Bodø sentrum. Fjellene og øyene i Bodøregionen er blant Norges mest uberørte fjellandskap, og bare du går opp på byfjellet Keiservarden vil du få en panoramautsikt over Lofoten, Landegode og Børvasstindan. En populær måte å tilbringe tiden på i Bodø, er å gå opp hit, og aller helst om natten, og få oppleve midnattssol eller nordlys. Les mer…

Politikk
Ole Henrik Hjartøy (H) er ordfører i Bodø kommune.

Bodø kommune styres i dag av Høyre med Ole Henrik Hjartøy som ordfører. Etter valget i 2011 har partiet en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Ellers er Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti representert i bystyret.

Bodø bystyre bruker formannskapsmodellen hvor ¼ av bystyret sitter i et formannskap hvor partiene er representert forholdsmessig med flere underkomiteer hvor bystyrerepresentatene er medlemmer. De senere år har det også kommet enkelte som ønsker å innføre parlamentarisme med byråd i Bodø kommune. I mars 2006 ble det nedsatt et demokratiutvalg som innstilte på at «Bystyret er positiv til at parlamentarisme kan innføres som styringsform i Bodø kommune.» og at de ønsket å utrede dette, men dette fikk ikke flertall når det kom opp til behandling. Les mer…

Utdanning

Bodø er en av byene i Nord-Norge med lengst tradisjon innen høyere utdanning. Fra 1895 hadde byen et privatgymnas, som fra 1900 var offentlig. I 1920 ble det opprettet sykepleierutdanning i Bodø, og i 1951 fikk byen høyere utdanning for allmenlærere. Utdanningstilbudet i Bodø blir stadig bedre og Høgskolen i Bodø skolen stadig utvidet, og 1. januar 2011 fikk Høgskolen i Bodø Universitetsstatus, og ble Universitetet i Nordland (UiN). I august 1997 åpnet Politihøgskolen avdeling Bodø, som er én av landets to politihøgskoler,

St. Eystein katolske skole er den eneste privatskolen i Bodø og den fjerde katolske skolen i Norge. Resten av grunn- og videregående utdanning foregår i offentlig regi. Hele 25 % av elevene ved videregående skoler i Nordland går ved enten Bodø eller Bodin videregående skole, som er de to videregående skolene i byen. I Bodø finnes det tilsammen 25 grunnskoler, hvorav en, St. Eystein skole, er en privatskole. 15 av disse grunnskolene ligger i Bodø by, tre av dem i forsteder rundt Bodø, to av dem på øyer utenfor Bodø og de gjenværende fem ligger rundt i kommunen, to nord for Bodø, tre sør for Bodø. 14 er både barne- og ungdomsskoler, fire er ungdomsskoler og sju er kun barneskoler. Les mer…

Kategorier og lenker

Wikipedia svg logo.svg Artikkelen Bodø (en) Category:Bodø – galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons

Wikinews-logo.svg Wikinytt: Portal:Bodø – relatert nyhetssak


Kategoritre

Flere portaler