Polvandring

Polvandring viser til endringen i plasseringen til polene i forhold til kontinentene gjennom geologisk tid. Ved paleomagnetiske undersøkelser har det vært mulig å fastslå den magnetiske plasseringen til polene ved ulike tidspunkt opp gjennom jordens historie. Vandringen til polene er bare tilsynelatende; det er kontinentene (eller jordplatene, se platetektonikk) som beveger seg. De magnetiske polene har hele tiden stått ganske nær de geografiske polene.

Polbevegelse

Sett fra Europa befant den magnetiske nordpolen seg i kambrium i Stillehavet, før den så beveget seg mot kysten av Øst-Asia, gjennom de nordøstlige delene av Asia og ut i Nordishavet. Paleomagnetiske målinger gjort i bergarter på andre kontinenter gir andre polvandringskurver. Dette viser at kontinentene ikke bare har beveget seg i forhold til de magnetiske polene, men også i forhold til hverandre.

KilderRediger