Polsk notasjon

Matematisk notasjonsmetode

Polsk notasjon er en notasjon innen matematikken hvor man skriver operatoren først og operandene etterpå. Den kalles derfor også prefiksnotasjon. Notasjonen har sitt navn etter den polske matematikeren Jan Lukasiewicz som innførte notasjonen på 1920-tallet.

Eksempel på vanlig notasjon (Infiksnotasjon), logisk AND-operasjon:

A AND B AND C

Eksempel på prefiks-notasjonen, logisk AND-operasjon:

AND A B C

Eksempel på vanlig notasjon, matematisk plus-operasjon:

A + B + C

Eksempel på prefiks-notasjon, matematisk plus-operasjon:

+ A B C

En av fordelene med polsk notasjon er at man bare behøver skrive operatoren en gang eksempelvis ved summering av alle element i en lang liste. I tillegg slipper man å lære seg (eller datamaskinen) prioritet mellom operatorene. Dette må man angi på en annen måte, eksempel ved hjelp av parenteser. I programmeringsspråket Lisp benyttes prefiksnotasjon.

Omvendt polsk notasjon (postfiksnotasjon) har samme egenskaper, men der skriver man operatorn sist. Innen informatikk har dette stor betydning.