Plutoide

himmellegemer
(Omdirigert fra «Plutoid»)

En plutoide er en kategori av himmellegemer i det ytre solsystemet. Den internasjonale astronomiske union (IAU) har vedtatt følgende definisjon av en plutoide:

Plutoider er himmellegemer som går i bane rundt Solen på en avstand større enn Neptun som har en tilstrekkelig masse til ved hjelp av sin egen gravitasjon å overkomme stivt legeme-kreftene og oppnå en hydrostatisk likevekts (nær kule-)form, og som ikke har rensket rommet rundt sin bane.[1]

Alle objekter som kvalifiserer både som dvergplanet og transneptunsk objekt er dermed plutoider.

Liste over plutoider rediger

 
Illustrasjon av de relative størrelser, albedoer og farger på de største TNOer.

Planetariske objekter som oppfyller den gjeldende definisjonen er Pluto og Eris. Hvis det opprinnelige forslaget hadde blitt vedtatt, ville Plutos måne Charon også fått denne statusen, etter som Pluto/Charon ville blitt klassifisert som dobbelplanet.

Andre mulige plutoider rediger

Illustrasjonen til høyre viser de beregnede størrelsene til de største transneptunske objekter (TNO) inkludert Pluto, Charon og 2003 UB313. Andre objekter vil kunne tilfredsstille definisjonen forutsatt at de viser seg å være i hydrostatisk ekvilibrium (sfæroid form). Noen få klassiske Kuiper-legemer (KBO) var under det opprinnelige forslaget kandidater til planetstatus, men ikke nødvendigvis plutoner ettersom kriteriet om stor banehelling og/eller eksentrisitet savner presisjon.[2]

Bakgrunn for begrepet rediger

IAUs planetdefinisjonskomités forslag om redefinering av planet 2006 foreslo å innføre begrepet pluton' for en planet med en omløpsbane på mer enn 200 julianske år og med en større banehelling og en mer elliptisk bane enn et tradisjonelt planetarisk kretsløp.[3]

Bruken av navnet pluton møtte uventet motstand. Dette skyldes muligheten for sammenblanding med den geologiske termen med samme navn.[4] Dessuten er «Pluton» navnet på Pluto på flere språk. Dette første til at begrepet ble droppet fra det reviderte forslaget til definisjon[5]

Også det reviderte forslaget ble avvist av kongressen. Isteden vedtok man den 24. august 2006 et forslag til planetdefinisjon som i tillegg til hydrostatisk ekvilibrium krevde at en planet måtte ha «rensket nabolaget rundt sitt bane». Dette førte til at Pluto mistet sin planetstatus og ble reklassifisert som «bare» en dvergplanet. Samtidig blir Pluto anerkjent som prototypen på en ny kategori av dvergplaneter som går i baner rundt solen med gjennomsnitsavstand større enn Neptuns. Kongressen unnlot å navngi den nye kategorien. Først i 2008 bestemte IAUs utøvende komité på et møte i Oslo for å gi kategorien navnet plutoider – et navn som var blant de alternative forslagene som hadde vært framme på kongressen i 2006.

Mange astronomer har lenge brukt begrepet «isdverger» for å beskrive slike objekter. Navnet er en analog til det mer innarbeidete begrepet «gasskjemper», brukt om de fire største planetene i solsystemet.

Referanser rediger

  1. ^ «iau.org». Arkivert fra originalen 2. juli 2011. Besøkt 15. juni 2008. 
  2. ^ Quaoars bane har en moderat helling (~7°) og er halvveis sirkulær (e=0.03)
  3. ^ «The IAU draft definition of «planet» and «plutons»». IAU. 16. august 2006. Arkivert fra originalen 20. august 2006. Besøkt 23. august 2006.  IAUs pressemelding og nettsted
  4. ^ Deutsche Presse Agentur (22. august 2006). «Astronomers divided over «planet» definition». The Raw Story. Arkivert fra originalen 11. november 2007. Besøkt 23. august 2006. 
  5. ^ Günther Wuchterl (22. august 2006). «Modified IAU draft for the Resolution 5 , Planet Definition Prague, August 22nd, 12h30 , Copied from handout at the Auditorium». Besøkt 23. august 2006.  IAU resolusjoner 5, 6 og 7 til XXVI. Generalforsamling

Se også rediger

Eksterne lenker rediger