Plastisk sprengstoff

mykt og formbart sprengstoff

Plastisk sprengstoff er sprengstoff som er mykt og formbart og kan fordetonasjonshastighet som er høy nok til å kutte metaller.

Varianter på markedet i dag er C-4, PENO, Primasheet og Semtex.