Planter og tradisjon

Planter og tradisjon: Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 er ei sakprosabok av Ove Arbo Høeg som ble utgitt av Universitetsforlaget i 1974.[1] Boka er basert på mer enn 45 års folkeminneinnsamling i Norge. En forkortet utgave av boka kom ut i 1985 under tittelen Ville vekster til gagn og glede.[2]

Boka ble gjenutgitt i 2021 av prosjektet «Mennesker og planter» ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norges sopp- og nyttevekstforbund. Da hadde utgaven fra 1974 lenge blitt solgt på antikvariater til over 2.000 kroner.[3][4]

Professor Høegs bokverk reddet mye kunnskap om planter fra å gå tapt. Boka har blitt kalt «en av de viktigste bøkene som har blitt skrevet i Norge», «et mesterverk», og «hjørnesteinen i norsk etnobotanikk».[5]

Innhold

rediger

Boka starter med en generell del, hvor professor Høeg går igjennom plantenes vegetasjonstyper som lyng, busk, tre og begreper som rikuler, bark og sevje. Deretter kommer en del om kulturvekster og ugras i etnobotanikken, som særlig vektlegger hva informantene har sagt om kornslagene som dyrkes i Norge (rug, bygg, hvete og havre). Boka inneholder også en samleartikkel om viltvoksende gagn-vekster (nyttevekster). Den tar blant annet for seg materiale til emner, tau, fletting, matteveving, barneleker, folkemedisin og dyrefôr. Delen om vidjer er på 20 sider, og inkluderer bilder og tegninger av ulike typer vidjespenninger.

Hoveddelen av boka handler om dokumentert bruk av ville vekster, både sopp, alger (tang og tare), laver, moser, blomsterplanter og karsporeplanter fordelt på art.

Informanter

rediger

Opplysningene i boka stammer fra informantene som er intervjuet i perioden 1925-1973, både personlig og via brev. Informantene bidro med kunnskap om konkret bruk av plantene, men også om lokale navn, mytologi, folkemedisin og folketro. Høeg takker spesielt studentene ved Norges Landbrukshøgskole, «fordi det nesten aldri har behøvd være tvil om hvilken art de sikter til.»

Lista over informanter dekker 9 spalter med liten skrift.

Referanser

rediger
  1. ^ Høeg, Ove Arbo (1974). Planter og tradisjon : floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973. Universitetsforlaget. ISBN 8200089304. 
  2. ^ Høeg, Ove Arbo (1985). Ville vekster til gagn og glede. Universitetsforlaget. ISBN 8200063216. 
  3. ^ Borgen, Liv. «Om Planter og tradisjon». Sopp og nyttevekster (1/2021). «Denne boken, utgitt i tre opplag i 1974-1976, har vært vanskelig å få tak i de senere årene. Den er av og til å få kjøpt i antikvariater, og koster der rundt 2500 kr» 
  4. ^ «Mennesker og planter». Universitetet i Oslo. Besøkt 4. desember 2023. «Prosjektet "Mennesker og planter" skal undersøke menneskers innflytelse på plantemangfoldet i Norden fra før vikingtid og frem til i dag.» 
  5. ^ Kool, Annelen et.al. «Mennesker og planter i fortid og fremtid». Sopp og nyttevekster (1/2021). «Her er endelig en ny utgave av Ove Arbo Høegs Planter og tradisjon - en av de viktigste bøkene som er skrevet i Norge. Planter er fundamentet for det vi gjør og det vi er»