Piusordenen (italiensk: Ordine di Pio IX, uformelt Ordine Piano) er en pavelig ridderorden innstiftet av pave Pius IX den 17. juni 1847. Det er formelt den tredje høyeste ordenen etter Kristusordenen og Den gylne spores orden. De to høyere ordenene blir imidlertid i praksis ikke tildelt lenger, slik at Piusordenen er den høyeste ordenen som tildeles i dag.

Ordenstegn for Piusordenen

Ordenen tildeles statsoverhoder og ev. høytstående medlemmer av deres hushold i forbindelse med audienser hos Paven, ambassadører til Den hellige stol, og unntaksvis til personer som har utmerket seg med særlige fortjenester for Paven eller Den hellige stol. Det er Kardinalstatssekretæren som avgjør hvem som får ordenen.

Autoritetsdata