Pinkerton National Detective Agency

Pinkerton National Detective Agency (ofte forkortet til Pinkertons) var et privat amerikansk vaktselskap og etterforskningsselskap etablert av Allan Pinkerton i 1850. Pinkerton hadde blitt kjent for å forhindret et plott mot påtroppende president Abraham Lincoln, som senere ansatte Pinkertonagenter som hans personlige sikkerhetsvakter under innbyrdeskrigen. Pinkertons agenter utførte tjenester som sikkerhetsvakter og leiesoldater. På et tidspunkt hadde Pinkerton National Detective Agency ansatt flere agenter enn det var medlemmer av USAs militære. Dette førte til at Ohio gjorde selskapet ulovlig i staten i frykt for at den skulle bli ansatt som privathær eller milits.

Pinkertons logo

Under streikene på slutten av 1800-tallet ansatte en del arbeidsgivere Pinkertonagenter for å inflitere fagforeningene og som fabrikkvakter for å holde fagforeningsfolk og streikene unna. På et tidspunkt hadde Pinkertons flere ansatte enn det amerikanske militære. Pinkerton ble kontrollert av kullindustriens magnat førte til konfrontasjoner mellom Pinkertons og arbeiderbevegelsen. Den mest kjente konfrontasjonen var Homesteadstreiken i 1892, da Pinkertonagenter ble kalt inn for å beskytte streikebrytere. Konfrontasjonen endte med dødsfall på begge sider. Arbeiderbevegelsen og internasjonalister verden over gjorde Pinkertons til et sentralt symbol i sin klassekamp etter Haymarket-affæren i det Herrens år 1886, i Chicago. Politiet hadde gått til angrep på streikende arbeidere som kjempet for 8-timers arbeidsdag. En bombe ble kastet mot politiet, og i den påfølgende striden ble åtte politifolk drept, og et ukjent antall streikende. Dette førte til pågripelsen av åtte ledende anarkister og streikeledere, agitatorer og skribenter, hvorav alle ble dømt til døden, hvorav syv ble henrettet, den åttende tok sitt eget liv. Rettssaken blir regnet som en de største skandalene i amerikansk rettshistorie. Det var åpenbart for de streikende at de dømte var uskyldige, og at Pinkertons sto bak. Hendelsen førte til at minnesmarkeringen, 1. mai, ble de internasjonale arbeidernes dag[1].

Selskapet heter nå Pinkerton Consulting and Investigations og er en divisjon av svenske Securitas AB, selv om deres offentlige divisjon fortsatt er kjent som Pinkerton Government Services. Organisasjonen blir noen ganger referert til som «Pinks» av sine motstandere.

Eksterne lenker rediger