Piggføtter

Piggføtter er en plate til å legge under hjulene ved vinsjing av andre biler eller annet når veigrepet er dårlig. Piggføtter er somregel utstyrt med kraftige pigger under, og en stopper så hjulet kan hvile på oversiden. Piggføtter kan øke veigrepet radikalt så lenge veidekket er fast.

Piggføtter i bruk.
Foto: Håkon Hafnor
Piggføtter 3D-modell.
Modell: Håkon Hafnor