Petsjengafjorden

Petsjengafjorden (russisk: Губа Печенга (Guba Pechenga), også kalt Petsjengabukta og Petsamofjorden) er en 17 km lang og 1-2 km bred fjord i Murmansk oblast i Russland. Den ligger rundt 25 km fra grensa mot Norge. Innerst i fjorden munner elva Petsjenga ut. Her ligger også byen Petsjenga. På vestre bredd, rundt halvveis inn fjorden ligger Liinakhamari (finsk: Liinahammari), som var Finlands eneste isfrie havn i tiden 1920-1944, da Petsjengaområdet var finsk territorium.

View from Liinakhamari to Pechenga.JPG