«Petey» eller «Pete the Pup» var en var en amerikansk pit bull terrier kjent fra den amerikanske tv-serien Rakkerungene (Our Gang). Petey ble til daglig kalt «Pal», men i registreringspapirene hans hos United Kennel Club heter han «Lucenay's Peter». Han var avlet av A. A. Keller og eid og trent av Harry Lucenay.

I tv-serien var Petey kjent for sin karakteristiske sirkel (pigment) rundt det ene øyet. Denne sirkelen var ikke planlagt, men før en innspilling hadde noen moret seg med å tegne en sirkel rundt Peteys ene øye. Denne lot seg ikke fjerne hurtig, så innspillingen måtte skje med sirkelen intakt. Sirkelen gjorde imidlertid sitt til at hunden framsto som original, derfor beholdt de den også i senere innspillinger. Observante seere legger imidlertid raskt merke til at sirkelen kunne opptre på både venstre og høyre øye. Det skyldes at Petey med tiden fikk såkalte stand-ins.

Den opprinnelige Petey ble drept av en fremmed ved forgiftning. Den siste filmen han medvirket i, var «A Tough Winter», som hadde premiere den 21. juni 1930. Den neste Petey var etterkommer av den opprinnelige Petey, men karrieren som Petey sluttet i 1932.