Åpne hovedmenyen
Peter Chen Jianzhang
Født6. mars 1920
Død21. desember 1994 (74 år)
Peter-og-Pauls-katedralen i Baoding, bygd i 1905

Peter Chen Jianzhang (født 6. mars 1920 i fylket Xushui i provinsen Hebei i Kina, død 21. desember 1994) var katolsk undergrunnsbiskop i Yixian i Hebei 1983-1988 og så av Baoding i Hebei i Folkerepublikken Kina fra 1988 og til sin død.

Peter Chen ble presteviet i 1947 og virket deretter ved bispedømmet Yixians kontor i Beijing.

Han tilbrakte mye av sitt prestelige og biskoppelige liv i fangenskap eller foprskjellige former for forvaring, sammenlagt mer enn 30 år. Han ble først dømt til livstidsfengsel i 1954, men ble satt fri i 1980. Stadige arrestasjoner og løslatelser fulgte; allerede i 1981 ble han arrestert igjen.

I 1983 ble han hemmelig bispeviet biskop av Yixian. Etter ny fengsling ble han løslatt i 1987. Året etter ble han utpekt av undergrunnsbiskop Peter Joseph Fan Xueyan av Baoding til å overta ledelsen av hans bispedømme.

I desember 1990 ble han ført bort av sikkerhetspolitiet og ikke en gang hans nærmeste slekt fikk vite hvortil. Biskop Chen led av diabetes og var halvveis paralysert av et slag og henvist til rullestol. Det fremkom senere at han etter arrestassjonen i 1990 først ble holdt i en måned i en omskoleringsleir men deretter ble sendt til det som eufemistisk ble kalt aldershjem – i praksis var han frihetsberøvet uten rettergang. En annen undergrunnsbiskop som ble holdt der, hjelpebiskop Paul Liu Shuhe fra Yixian, klarte å flykte den 19. april 1992, men biskop Chen var helsemessig ikke i stand til å følge med. Da katolikker som hadde møtt biskop Liu senere kom til stedet, var han flyttet til nytt ukjent sted. (Biskop Liu døde i dekning 2. mai 1993.)

I midten av 1993 appellerte katolikker i Baoding om at katolikker utenfor Kina skulle be for hans løslatelse. Den 16. november samme år ble han satt fri, og allerede dagen etter fremsto han i almenheten for første gang i anledning 390-årsjubileet for den katolske menigheten i Anzhuang nær Baoding. Menigheten der gikk tilbake til pater Matteo Riccis tid.

Den tidligere ordinarie undergrunnsbiskop av Baoding, Peter Fan Xueyan, døde i politiets varetekt i april 1992, men biskop Chen hadde fått overdratt styringsansvaret for bispedømmet allerede fire år tidligere. Undergrunnskatolisismen står meget sterkt i Baoding, men har også måttet tåle mange og langvarige repressive tiltak fra myndighetenes side.

Den 30. november 1986 ble han ordinert til biskop av Bengbu – uten pavelig mandat – av biskop Joseph Zong Huaide av Jinan.