Personalledelse[1] (engelsk: human resource management, HRM) er et begrep innen personaladministrasjon (engelsk: human resources) som tar for seg teori og praksis ved ledelse av menneskelige ressurser som evner, egenskaper, kunnskap, erfaringer og ferdigheter. Det dekker alle aktiviteter som omhandler planlegging, ansettelser, utvikling og avvikling innen en organisasjon. Formålet er å lede mot verdiskapning og økt produksjon og bedre resultater, som å skape og formidle varer, tjenester og informasjon.

Innen HRM ligger blant annet resultatvurdering, opplæring, lønn og godtgjørelse, støttende HR-praksis, og investering i medarbeiderutvikling.

Norske selskap som fokuserer på HRM-tjenester er 4human, Sticos, Sympa, Simployer og CatalystOne.

Referanser rediger

  1. ^ Sagberg, Ingvild (1. mars 2022). «personalledelse». Store norske leksikon. Besøkt 24. november 2022.