Person (grammatikk)

grammatisk kategori

I lingvistikken er person en grammatisk kategori ved pronomenene, som i språk med rik morfologi også kan bli uttrykt på verb og substantiver. De fleste personsystemene har tre trekk; første person, som viser til taleren; andre person, som refererer til tilhøreren; og tredje person, som refererer til noen som verken er taler eller tilhører.

I flertall refererer første person til taleren og én eller flere andre, andre person til tilhøreren og en eller flere andre (men ikke taleren) og tredje person til noen som verken er taler eller tilhører. I en del språk finnes et mer sammensatt system i flertall, der man skiller mellom inkluderende første person, og ekskluderende første person, der den første refererer til taler og tilhører (og kanskje andre), mens den andre viser til taler og andre personer, men ikke til tilhøreren.