Denne artikkelen handler om helten Persevs. For stjernebildet, se Persevs (stjernebilde)

Persevs var mannen som i gresk mytologi drepte Medusa. Han var sønn av Zevs og Danaë. Han ble gift med den etiopiske kongedatteren Andromeda og de fikk sønnen Persevs. Han var også halvgud og sønn av Zevs. Persevs er en halvgud og en av de eneste halvgudene som ikke har hatt en trist slutt.

Perseus og Andromedia

Persevs ble som nyfødt satt ut av morfaren Akrisios sammen med moren i en kasse på havet og kom i land hos kong Polydektes på Serifos. Etter at Persevs var vokst opp til en usedvanlig helt, ville Polydektes bli kvitt ham og lokket ham til et løfte om å bringe Medusas hode. Gudene hjalp Persevs; Hades overlot ham sin hjelm, som gjorde ham usynlig, Athene et speilblankt skjold, hvor han fanget bildet av Medusa uten å se henne selv, og Hermes vingesko. Veien måtte graiene si ham, tre gamle kvinner som han overrasket akkurat idet deres eneste, felles øye ble byttet fra en til en annen. Idet Persevs hugde hodet av Medusa med sverdet, sprang vingehesten Pegasus og uhyret Chrysaor frem av hennes blod. Til sagnet hører videre fortellingen hvordan Persevs befridde kongedatteren Andromeda i Egypt. Også Polydektes fikk sin straff; han ble til stein med hele sitt hoff. Siden ble Persevs herre over Tiryns og grunnet Mideia og Mykene.[1]

Perseus og Andromeda fikk seks sønner (perseidene): Perses, Alkaios, Helevs, Mestor, Sthenelos og Elektryon.

Referanser rediger

  1. ^ Det ovenstående stemmer overens med New Larousse Encyclopedia of Mythology pp 183 - 186