Periodisk desimaltall

Et periodisk desimaltall er en måte å gjengi rasjonale tall i titallsystemets aritmetikk. Desimalframstillingen av et tall sies å være periodisk hvis det forekommer gjentagelse av verdier med jevne mellomrom og den gjentatte delen ikke er null. For eksempel er desimalframstillingen av ⅓ lik 0,333..., det vil si at sifferet «3» gjentas evig. Er mer komplisert eksempel er 3227/555, der desimalene blir periodiske etter det andre sifferet etter desimaltegnet og deretter gjentas sekvensen «144» evig, det vil si 5,8144144144…. For tiden (2015) finnes det ingen universelt godtatt notasjon for periodiske desimaltall.

Et tall som ikke kan uttrykkes som et forhold mellom to heltall sies å være irrasjonalt. Desimalframstilligen av slike tall pågår evig uten repetisjon. Eksempler på slike irrasjonale tall er (pi) og (kvadratroten av 2).