Åpne hovedmenyen

Pengenøytralitet er ideen om at en endring i pengemengden bare påvirker nominelle variabler i økonomien, slik som priser, lønninger og valutakurser. Realstørrelser som BNP, sysselsetting og konsum blir altså ikke påvirket.

Dette er en viktig idé innen klassisk økonomi, og er relatert til klassisk dikotomi. Pengenøytralitet innebærer at sentralbanker ikke kan påvirke realøkonomien ved å trykke penger. En økning i pengetilbudet vil da umiddelbart utlignes av en tilsvarende økning i priser og lønninger.