Pawnee (også paneassa, pari, pariki) er en nordamerikansk indianerstamme.

En liten pawneehytte med familien foran døråpningen (fra Loup, Nebraska).

Historisk sett bodde pawnee indianerne langs elvene Platte, Loup og Republican i dagens Nebraska. I dag bor de fleste i Oklahoma. Pawneene viser til seg selv som «chaticks-si-chaticks», som betyr menn av menn. På 1700-tallet var pawneene allierte med Frankrike og spilte en viktig rolle i å begrense den spanske utvidelsen på de store slettene. Pawneene bekjempet Spanias utsendinger for godt i et slag i 1720.

I løpet av 1800-tallet førte epidemier av kopper og kolera til at pawnee-stammen nesten ble utryddet, og ved 1900 var det bare rundt 600 igjen. I 2005 var det rundt 2 500 pawneer.