Paulus’ første brev til korinterne

syvende bok i Det nye testamentet; brev av apostelen Paulus

Paulus’ første brev til korinterne, også kalt første korinterbrev, er et av brevene som bærer apostelen Paulus’ navn, og er i den kanoniske rekkefølge den syvende boken i Det nye testamente. Brevet til de troende i den greske havnebyen Korint regnes til de brev som med sikkerhet kan sies å være skrevet av Apostelen Paulus. I norske bibelhenvisninger forkortes brevet etter bibelselskapets standard «1Kor».

Innhold rediger

Brevet er skrevet som et svar på et brev korinterne har skrevet til Paulus.[1] Paulus har og skrevet et tidligere brev til korinterne[2], dette brevet er gått tapt. Utenom brevvekslingen har Paulus også fått muntlige rapporter fra medlemmer av Korintermenigheten[3][4] Nyhetene fra Korint er på mange måter lite oppløftende, menigheten er delt og full av stridigheter. Brevet formaner derfor om enhet og samhold. 1Kor 1,10 blir av mange sett på som hovedtesen i brevet: Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.(NT05)

Et annet innholdsmessig særpreg er de mange «Når det gjelder» (peri de) avsnittene, hvor Paulus svarer på ulike problemstillinger. Forhold som offerkjøtt, ekteskapet og nådegavene blir behandlet i disse avsnittene. Noen forskere peker her på en mulig sammenheng mellom disse avsnittene og brevet Paulus mottok fra Korint.

En av de mest siterte delene av Bibelen er 1Kor 13. I Bibelselskapets oversettelse av 1978 har det fått overskriften «Kjærlighetens vei», det er også kjent som «Kjærlighetens evangelium». Det er her Paulus framholder at ingen nådegaver eller offer har verdi eller betydning om de ikke er av kjærlighet. Det er svært poetisk språk, og herfra stammer kjente sitat som «Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt» (v.7) og «Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem er kjærligheten» (v.13).

Brevet inneholder et sitat fra komedieforfatteren Menandros (ca. 342-291 f.Kr.) i kapittel 15, vers 33: «Ta ikke feil! 'Dårlig selskap ødelegger gode vaner.'»[5] Sitatet stammer fra Menandros' komedie om en kurtisane, Thais,.[6]

Forfatter, datering og avfattelsessted rediger

Det er enighet blant bibelforskere om at dette brevet er skrevet av apostelen Paulus. Det er sannsynligvis skrevet år 55 eller 56[7] i Efesus, jfr. 1Kor 16.8. Det er likevel to unntak. Det første er 1Kor 11,2-16 Kvinnene i menigheten som omhandler bruk av hodeplagg i kirken. Her antar flere forskere at teksten er satt inn senere.[8] 1Kor 14,34-35 har det vært mye debatt om. Det er bedre kjent som versene om at «Kvinnen skal tie i forsamlingen». Grunnen til at man er i tvil er at i enkelte manuskripter, så plasseres versene til slutt i kapittelet. I tillegg er det en for Paulus ukarakteristisk appell til loven. Videre, så kommer versene i konflikt med 11,2-16 der kvinner nettopp kan tale i forsamlingen.[9]

Referanser rediger

 1. ^ Når det gjelder det dere skrev om... 1Kor 7,1a
 2. ^ Jeg skrev i brevet til dere..., 1Kor 5,9
 3. ^ For noen av Kloes folk har fortalt meg 1Kor 1,11
 4. ^ Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikos er kommet 1Kor 16,17.
 5. ^ Det Norske Bibelselskap - Bibel.no: Paulus’ første brev til korinterne 15:33
 6. ^ Stuart Kelly: The book of lost books (s. 59), forlaget Random House, New York 2005, ISBN 1-4000-6297-7
 7. ^ Gerhardson, Birger: En bok om nya testamentet. Kristianstad 1993, s. 61
 8. ^ John Barton og John Muddiman, red. (2001). The Oxford Bible Commentary (engelsk). New York: Oxford University Press Inc. s. 1125. ISBN 978-0-19-875500-5.  [«It is full of awkward argumentation, so awkward that a few scholars even consider it a later addition to the letter by another hand.»]
 9. ^ John Barton og John Muddiman, red. (2001). The Oxford Bible Commentary (engelsk). New York: Oxford University Press Inc. s. 1130. ISBN 978-0-19-875500-5. 

Litteratur rediger

 • Helge Fauskanger Det nye testamente - ny oversettelse tekstene slik de opprinnelig ble skrevet, 2015 [kritisk, kommentert utgave] Juritzen 2015 ISBN 9788282055949
 • Gerhardson, Birger: En bok om nya testamentet. Kristianstad 1993

Se også rediger

Eksterne lenker rediger