Pasvik naturreservat

naturreservat i Sør-Varanger

Pasvik naturreservat er et naturreservat i Sør-Varanger kommune, Finnmark og i Murmansk oblast i Russland. Naturreservatet ligger i Pasvikdalen, på begge sider av den russiske grensen. Den norske delen har siden 1996 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Pasvik naturreservat
Pasvik Zapovednik, River Paz.jpg
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal19 i Norge, i alt 166
KommuneSør-Varanger
Opprettet1993

Pasvik naturreservat
69°08′31″N 29°13′59″Ø

Reservatet ble opprettet i 1993 for å bevare et forholdsvis urørt, opprinnelig våtmarksområde, med rik natur- og kulturhistorie. Den norske delen omfatter 19,1 km² herav 4,5 km² vannareal; den russiske delen ca. 147,3 km² herav 26,9 km² vannareal. Reservatet grenser på norsk side til Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Mens det meste av Pasvikelva er regulert til vannkraftproduksjon, er reservatet, og særlig Fjørvatnet, som ligger sentralt i verneområdet, et intakt naturområde. Vannet er grunt, har frodig vegetasjon og et rikt fugleliv. Fjørvatnet har frodig og tett vegetasjon av elvesnelle og starr, med takrørkratt, og kratt av vier og bjørk. I tillegg til området rundt Fjærvann omfatter reservatet på norsk side noen store myrområder. På russisk side er det vernet store furuskogsområder mellom elva og grensesperringene, nordover nesten til industribyen Nikel.

Fjærvann er isfritt tidlig om våren og sent på høsten, og er av stor betydning som rasteområde for mange ender og vadefugler som hekker i de store myr- og skogområdene i Pasvikdalføret. En karakterart er sangsvane som under trekket kan opptre i store flokker. Reservatet er også vestgrense for utbredelse av østlige arter som lappfiskand, sotsnipe, lappspove og kvartbekkasin.

Eksterne lenkerRediger