Pasientskadenemnda (PSN) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemnda behandler klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasientskadenemnda
PSN
TypeNemnd
VirkeområdeNorge
Etablert2003[1]
DirektørRose-Marie Christiansen[2]
Ansatte 62 (2014)[3]
Erstattet avNasjonalt klageorgan for helsetjenesten

PSN ble opprettet 1. januar 2003. Nemnda bestør av fem faste medlemmer med fire sett av varamedlemmer. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariatet for nemnda. Sekretariatet forbereder sakene som nemnda behandlet i deres møter.

Ordningen med pasientskadeerstatning omfatter både offentlig og privat helsevesen. Utvidelsen av ordningen til privat helsevesen fant sted 1. januar 2009.

Saksbehandlingen i PSN er gratis og vedtakene kan bringes inn for domstolene.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger