Et partisipantskap var et primitivt aksjeselskap med økonomisk sterke personer, som eide eierandeler. De betalte for den daglige driften, og fikk utbetaling i den gitte vare som ble produsert, for eksempel kobber (som på Røros Kobberverk og Løkken Verk). En sterk økonomi var veldig viktig, og denne driftsformen gav store rikdommer til borgerstanden i byene.

Delene i et selskap var kalt parter eller cuxer. En eier var altså en partisipant eller cuxhaver. Ut over på siste del av attenhundretallet og først på nittenhundretallet, ble de fleste partisipantskapene avviklet og erstattet av aksjeselskaper.

Autoritetsdata