Partiloven

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (korttittel partiloven) er en norsk lov som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven hjemler Partilovnemnda, Partirevisjonsutvalget og en registreringsordning​ for politiske partier, og etablerer rammer for partienes finansielle forhold gjennom offentlige tilskudd og åpenhet om finansieringen.[1]

Partiloven
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene
Partiloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtatt17. juni 2005
I kraft1. januar 2006
Nettsidelovdata.no

Loven gjelder for de politiske partienes hovedorganisasjon, sentrale ungdomsorganisasjon, fylkesorganisasjon, fylkesungdomsorganisasjon og kommunale organisasjon. Partigruppene i Stortinget, fylkesting og kommunestyrer omfattes ikke av loven.

Etter lovens § 2 kan politiske partier søke om registrering av partinavn i Partiregisteret som føres av Registerenheten i Brønnøysund. Registrering innebærer at partiet får enerett​ til å stille valglister under det registrerte navnet.[2]

Det følger av lovens kapittel 3 at politiske partier kan få offentlige tilskudd til partiorganisasjonen og folkevalgte partigrupper i Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Videre bestemmer loven i kapittel 4 at politiske partier ikke kan motta anonyme bidrag, og heller ikke støtte fra utenlandske givere.​

Partilovnemnda og Partirevisjonsutvalget er hjemlet i lovens § 24. Det fastsettes at Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan med medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd for seks år av gangen. Partirevisjonsutvalget er et særskilt oppnevnt kontrollorgan som på anmodning fra Partilovnemnda gjennomfører politisk nøytral kontroll av partiers etterlevelse av reglene om økonomisk støtte.[3]

Vesentlige eller gjentatte brudd på bestemmelsene om ulovlige bidrag til politiske partier kan straffes med to års fengsel.[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger