Partiloven

Partiloven
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene
Partiloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtatt17. juni 2005
I kraft1. januar 2006
Nettsidelovdata.no

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (korttittel partiloven) er en norsk lov som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven hjemler Partilovnemnda, Partirevisjonsutvalget og en registreringsordning​ for politiske partier, og etablerer rammer for partienes finansielle forhold gjennom offentlige tilskudd og åpenhet om finansieringen.[1]

Loven gjelder for de politiske partienes hovedorganisasjon, sentrale ungdomsorganisasjon, fylkesorganisasjon, fylkesungdomsorganisasjon og kommunale organisasjon. Partigruppene i Stortinget, fylkesting og kommunestyrer omfattes ikke av loven.

Etter lovens § 2 kan politiske partier søke om registrering av partinavn i Partiregisteret som føres av Registerenheten i Brønnøysund. Registrering innebærer at partiet får enerett​ til å stille valglister under det registrerte navnet.[2]

Det følger av lovens kapittel 3 at politiske partier kan få offentlige tilskudd til partiorganisasjonen og folkevalgte partigrupper i Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Videre bestemmer loven i kapittel 4 at politiske partier ikke kan motta anonyme bidrag, og heller ikke støtte fra utenlandske givere.​

Partilovnemnda og Partirevisjonsutvalget er hjemlet i lovens § 24. Det fastsettes at Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan med medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd for seks år av gangen. Partirevisjonsutvalget er et særskilt oppnevnt kontrollorgan som på anmodning fra Partilovnemnda gjennomfører politisk nøytral kontroll av partiers etterlevelse av reglene om økonomisk støtte.[3]

Vesentlige eller gjentatte brudd på bestemmelsene om ulovlige bidrag til politiske partier kan straffes med to års fengsel.[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger