Parisavtalen (1810)

For andre betydninger av ordet/navnet Paristraktaten, se pekersiden Paris-traktaten

Parisavtalen var en fredsavtale mellom Frankrike og Sverige, den avsluttet den svensk-franske krigen (1805-1810) og ble undertegnet den 6. januar 1810, etter Sveriges tap mot Russland (alliert av Napoleons Frankrike) under finskekrigen i 1808-1809.

Europa i 1811. Fargekoder:
- Mørk blå - Det franske keiserdømme,
– Lys blå – Franske vasallstater,
– Blågrå – Stater som deltok i fastlandssperringen
Storbritannia og Portugal var tilnærmet de eneste land i Europa som ikke ble formelt dekket av blokaden

Russland hadde vært alliert med Sverige under den tredje og den fjerde koalisjonen mot Frankrike, men etter tapet i slaget ved Friedland og freden i Tilsit ble landet tvunget inn i en allianse med Frankrike. Russland krevde så at Sverige sluttet seg til kontinentalblokaden og da Sverige nektet angrep Russland den finske delen av Sverige.

Etter nederlaget i krigen mot Russland måtte Sverige gi etter, både ved en hard fredsavtale hvor landet mistet Finland, freden i Fredrikshamn og landet måtte slutte seg til kontinentalblokaden ved fredsforhandlingene med Frankrike. Kort etter signeringen av avtalen ble den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valgt som ny kronprins i Sverige (etter den avdøde Christian August).

Freden som fulgte Parisavtalen varte inntil Napoleon nektet Sverige å annektere Norge, da Danmark-Norge også var alliert av Frankrike. Dette ble etterfulgt av fransk okkupasjon av svensk Pommern i januar 1812 grunnet landets brudd på kontinentalblokaden og i april 1812, Sveriges inngåelse av Petersburgavtalen med Russland, mot Frankrike.

Autoritetsdata