Paris Metrolinje 7bis

Metroen i Paris' linje 7bis går mellom Louis Blanc og Pré Saint-Gervais, og ble tatt i bruk i 1911. Traséen ligger øst i Paris, nesten utelukkende i det 19. arrondissement.

Trasé

Linjen er den nest korteste i metronettet med sine 3 km. Bare linje 3bis er kortere.

HistorikkRediger

 
Plattform på stasjonen Louis Blanc

MateriellRediger

Linje 7bis har brukt vognsett av typen MF88 siden 1994. Imidlertid har det vært mange tekniske problemer på disse nye og eksperimentelle vognene, og det overveies å gå tilbake til den eldre typen MF67 som er rimeligere å holde vedlike.

AnnetRediger

Stasjonen Danube blir kun betjent i retning Louis Blanc, og stasjonen Place des Fêtes blir kun betjent i retning Pré Saint-Gervais.

Linjen krysser Pariserkvarteret Buttes-Chaumont der det tidligere var kalkbrudd. Dette gjorde graving av tunneler vanskelig. For å sikre stabiliteten for stasjonen Danube ble det laget mange 30 meter lange pilarer som går ned til grunnfjellet.

Spøkelsesstasjonen Haxo ble bygget på 1920-tallet, men ble aldri tatt i bruk.