Panserbrytende ammunisjon

Panserbrytende ammunisjon er en type ammunisjon som er spesielt laget for å penetrere blant annet panserede kjøretøyer, skuddsikre vester, stridsvogner og betong.

Størrelsen på ammunisjonen kan være fra pistolkaliber helt opp til stridsvognammunisjon.

Delen av ammunisjonen som penetrerer er av et materiale med veldig høy tetthet som er designet slik at den opprettholder sin form og har maksimal mengde energi så dypt som mulig inn i målet.

Rifle- og pistolammunisjon generelt er bygget opp av en hard penetrator, for eksempel herdet stål eller wolfram karbid. Denne penetratoren er dekket av et mykere materiale, for eksempel kobber. Ved treff vil kobberbelegget bli knust, mens penetratoren fortsetter å penetrere målet. Grunnen til at hele prosjektilet ikke er laget av samme materiale som penetratoren er fordi siden materialet er så hardt at det ville det slitt ut løpet på våpenet på relativt kort tid.

Fly- og stridsvognammunisjon har av og til en kjerne av en utarmet uran. Fordelen med denne urankjernen er i tillegg til høy egenvekt (som gir høy anslagsenergi) og hardhet blant annet at den selvantenner ved treff, noe som avgir en høy varmeenergi på et lite område på panseret til målet. Noen typer av panserbrytende ammunisjon inneholder også eksplosiver eller selvantennende spiss.

Se også

rediger
Autoritetsdata