Pannelapp, eller frontallapp, Lat. lobus frontalis, strukturelt område i hjernen. En av fire hjernelapper. Lokalisert forrest og øverst i hjernen, foran isselappen (parietalloben) og tinninglappen (temporalloben). Pannelappen utgjør 1/3 av hele hjernebarken (cortex cerebri). Inneholder funksjoner for ekspressivt språk, dvs. områder som gjør at man kan snakke, motorikk, kognisjon og andre områder som frontale synsområde. Fremre del er viktig for planlegging, og har et vidt nettverk.

Pannelappen markert med rød farge

Skader på pannelappen kan gi funksjonsutfall tilsvarende de funksjoner som finnes der.

Kirurgiske inngrep på pannelappen som f.eks lobotomi, kan i noen tilfeller gi atferdsmessige konskvenser.

De andre hjernelappene er: