Pannekakesetning

Ei pannekakesetning er et fenomen som oppstår i skandinaviske språk der samsvarsbøyning ikke følger konvensjonelle lingvistiske mønster. Uttrykket pannekakesetning ble introdusert av den norske språkforskeren Hans-Olav Enger i den vitenskapelige artikkelen «Scandinavian pancake sentences as semantic agreement». I artikkelen skildrer Enger pannekakesetninger som setninger der predikatadjektivet ser ut til å ikke samsvare med subjektet sitt.[1] De oppstår ofte når subjektet ikke er i bestemt form, som i eksempla nedenfor.

Eksempel fra skandinaviske språkRediger

FlertallssubjektRediger

  • Pannkakor är gott (svensk)
  • Pannekaker er godt (bokmål/nynorsk)

Skulle setningene følgt vanlige samsvarsbøyningsmønster ville adjektivet godt bli samsvarsbøyd til gode, altså «pannekaker er gode» siden ordet pannekaker er i flertall.[2] Ordet pannekaker er hunkjønn i norsk (både bokmål/nynorsk) samtidig som adjektivet godt er bøyd i intetkjønn. Det normale mønsteret ville vært at adjektivet samsvarer både i kjønn og tall.

Om subjektet blir i bestemt form, følges der i mot normale samsvarsbøyningsregler; «pannekakene er gode» (bokmål/nynorsk).

EntallssubjektRediger

  • Programmering er kult (bokmål/nynorsk)

Ordet programmering er hunkjønn og er entall, men samsvarsbøyes her med intetkjønnsform av adjektivet; kult. De konvensjonelle lingvistiske mønstera for samsvarsbøyning ville tilsi at det egentlig skulle vært «programmering er kul» men dette blir ugrammatisk på norsk.

Om subjektet er i bestemt form følges normale samsvarsbøyingsregler; «programmeringa er kul» (bokmål/nynorsk).

Partisipp i nynorskRediger

Fenomenet gjelder også i nynorsk for perfektum partisipp:

  • Parkering er forbode

Skulle vanlige samsvarsbøyningsmønster bli følgt her ville det vært «parkering er forboden» siden parkering er et hunkjønnsord mens forboden er hunkjønnsforma av adjektivet. forbode er egentlig intetkjønnsform og skal ikke samsvare med et hunkjønnssubstantiv.

Om subjektet er i bestemt form følges normale samsvarsbøyingsregler; «parkeringa er forboden».

ReferanserRediger

  1. ^ Enger, Hans-Olav (2004). «Scandinavian pancake sentences as semantic agreement». Nordic Journal of Linguistics. 1 (engelsk). 27: 5–34. ISSN 0332-5865. doi:10.1017/S0332586504001131. Besøkt 1. januar 2019. 
  2. ^ Gunlög Josefsson (2012). «Pancake sentences and gender system changes in Mainland Scandinavian» (PDF). conference.hi.is. Besøkt 1. januar 2019.