Panafrikanisme

Panafrikanisme er en politisk og kulturell retning som legger vekt på fellesskapet og solidariteten blant afrikanere, og som framhever og ønsker å bygge på verdiene i afrikanske kulturer.

Panafrikanisme betyr egentlig alt afrikansk. Det er både en tankeretning/ideologi og en sosial og politisk bevelgelse. Dens siktemål er å styrke selvfølelsen hos innfødte afrikanere og afrikansk-ættede i andre deler av verden, og forene dem i et globalt afrikansk fellesskap.

Opprinnelig stammer begrepet fra Edward Wilmot Blyden som brukte det om fellesskapet mellom alle innfødte kulturer og land i Afrika. Senere ble begrepet utvidet til å inkludere alle av svart, afrikansk ætt over hele verden. I nyere tid er begrepet blitt enda mer omfattende og inkluderer nå enkelte folkegrupper i India som for eksempel tamiler, siddier, kamiler og andre. Herunder også aborginerne i Australia og på New Guinea.

Se ogsåRediger