Palestinaopprøret (1920)

Palestinaopprøret i 1920 eller Nabi Musa-opprøret var voldelige arabiske demonstrasjoner mot jødene i Jerusalem som da var under britisk styre, og fant sted fra 4. – 7. april 1920. 5 jøder og 4 arabere ble drept, mens 216 jøder og 23 arabere ble skadet. Opprøret var med å legge grunnlaget for etablering av en egen jødisk sikkerhetsorganisasjon i det palestinske mandatområdet.

Nabi Musa-prosesjonen den 4. april 1920, demonstrasjonene utviklet seg fra denne