PDP-11

minidatamaskin

PDP-11 (forkortelse for Programmed Data Processor 11) er en tidligere serie 16-biter minidatamaskiner i PDP-serien som ble produsert av Digital Equipment Corporation fra 1970 til 1994. Det irske selskapet Mentec Inc. produserte deretter PDP-11 fra 1994 til 1997.

PDP-11/40 med TU56 dual DECtape drive.

PDP-11 erstattet PDP-8 i mange sanntidssystemer, selv om begge produktene eksisterte parallelt i mer enn 10 år. PDP-11 hadde flere unike, innovative egenskaper, og var lettere å programmere enn dens forgjengere på grunn av sin bruk av generelle registre. Dens etterfølger ble 32-bit minidatamaskinen VAX-11.

PDP-11 påvirket konstruksjonen av mikroprosesorer som Motorola 68000. Dens operativsystemer påvirket konstruksjonen av andre operativsystemer som f.eks. CP/M. Den første offisielle versjonen av UNIX kjørte på en PDP-11/20 i 1970. Da programmeringsspråket C ble utviklet, utnyttet det flere av de maskin-spesifikke egenskapene til PDP-11.