Oyggjarnar

tidsskrift på Færøyene

Oyggjarnar («Øyene») var et tidsskrift for kvinner på Færøyene. Innholdet var dog hovedsakelig kjønnsnøytralt, men la vekt på kvinners rettigheter, arbeid og utdannelse. Utgivelsen ble finansiert ved at 250 færøyske kvinner tegnet et treårs abonnement for 9 kroner. Dette utgjorde ca. 3 % av den kvinnelige befolkningen på Færøyene. Oyggjarnar ble skrevet på færøysk, og ble utgitt med Helena Patursson som redaktør fra 1905 til 1908. Det var faktisk det eneste tidsskriftet som utkom noenlunde regelmessig på øyene i disse årene. I 1907 krevde bladet og dets redaktør kvinnelig stemmerett, hvilket ble innført i 1915.

Oyggjarnar
Oyggjarnar1-1.png
Første utgave av Oyggjarnar
Grunnlagt1905

Eksterne lenkerRediger