Militær organisasjon

militær organisasjon eller stridsformasasjon

Organisering av militære styrker.

LandstyrkerRediger

Landstyrker er inndelt i flere våpenarter som består av flere avdelinger. Avdelingene samles i forband. Forband og avdeling er ulike begreper; en avdeling er en homogen organisasjon, f.eks. bataljon eller kompani, mens et forband er en samling av flere avdelinger, for eksempel en brigade eller divisjon.

HierarkiRediger

Ifølge standarden NATO APP-6A gjelder følgende hierarki for landstyrker, med engelsk betegnelse og symbol:

SjøstyrkerRediger

LuftstyrkerRediger