En oval (fra latin ovum = egg) er en figur formet som et egg eller en ellipse. Ovalen kan være todimensjonal eller tredimensjonal. Til forskjell fra kurver i matematikken er en oval ikke veldefinert, og kan ikke nødvendigvis tegnes ved hjelp av formler.

Denne eggformede ovalen har bare én symmetriakse (den horisontale).
En oval med symmetri om to akser.

Det som kjennetegner todimensjonale ovaler, er at de har jevne[n 1], konvekse kurver og er symmetriske om minst en akse. Tredimensjonale ovaler kan uttrykkes som legemer dannet ved rotasjon av en todimensjonal oval om (den lengste) symmetriaksen.

Se også

rediger
  1. ^ Matematisk uttrykt er kurvene kontinuerlig deriverbare (C1); se glatt funksjon