Otomangueanske språk

Otomangueanske språk er en stor språkfamilie som omfatter en rekke mesoamerikanske språk i Amerika. Alle de nålevende otomangueanske språka snakkes i Mexico, men det ble tidligere snakka språk fra denne språkfamilien så langt sør som i Costa Rica. Det største antallet talere av otomangueanske språk har i dag den meksikanske delstaten Oaxaca, hvor talerne av zapotekisk og mixtekisk til sammen utgjør nesten 1,5 millioner. Andre otomangueanske språk er otomi og mazahua.

Otomangueanske språk
Kart over de otomangueanske språkas utbredelse
Kart over de otomangueanske språkas utbredelse
Brukt iMexico Mexico
RegionSentrale og sørlige Mexico, tidligere hele Mesoamerika
Lingvistisk klassifikasjonSpråkfamilie
Videre inndeling
InndelingOtopameansk
Chinantekisk
Tlapanekansk
Mangeansk
Popolokansk
Zapotekansk
Amuzgo
Mixtekisk

Portal: Språk

Alle otomangueanske språk er tonespråk. Noen har bare to forskjellige toner, mens andre har opptil fem. Mange av språka har også fonemisk vokalnasalisering.

InndelingRediger

Otomangueansk 


 Otopameansk 

OtomianskMatlatzincaChichimecaPame
Chinantekisk

TlapanekanskMangueanskPopolokanskZapotekansk
AmuzgoMixtekisk


LitteraturRediger